Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Even na Prinsjesdag kwam het kabinet met een aanvulling op het Belastingpakket 2021: de Baangerelateerde Investeringskorting, afgekort BIK. Het doel van de regeling is investeringen naar voren halen, waardoor de economie een stimulans zou krijgen De economie krijgt immers een fikse knauw door het Corona gebeuren. Het idee achter deze regeling is de werkgelegenheid te behouden. Om deze reden is de regeling vormgegeven als een korting op de af te dragen loonheffingen. De korting bedraagt 3,9 % over de eerste € 5 miljoen aan investeringen. Voor bedragen boven € 5 miljoen is de korting 1,8 %. Hoe werkt het?

De korting geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen, dus geen gebruikte. Verder zijn, net als bij de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, onder andere uitgesloten: personenauto’s, woonhuizen, gronden en goodwill. Ook investeringen die worden verhuurd aan derden komen niet in aanmerking. Verder is van belang dat het bedrijfsmiddel in gebruik moet zijn genomen binnen zes maanden na de laatste betaling. Door te wachten met de laatste betaling, kun je de termijn van ingebruikname dus oprekken.

Aanvraagprocedure

Een ondernemer kan maximaal vier keer per jaar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvraag indienen. Het investeringsbedrag bij iedere aanvraag moet wel tenminste € 20.000,- zijn. Voor kleinere investeringen moet u dus gaan bundelen. RVO is echter nog niet klaar voor deze regeling. De aanvragen kunnen pas ingediend worden vanaf 1 september 2021 (!).

Periode

De regeling is bedoeld om investeringen naar voren te halen, vandaar dat deze maar een korte periode van kracht is. De regeling geldt alleen voor investeringen die gedaan zijn in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022. En betaald zijn in de periode 1 januari 2021 (!) tot en met 31 december 2022.
Cruciaal voor de aanvraag is het moment van betaling. Dit is één van de ingewikkelde onderdelen van de regeling. De kans dat het hierdoor mis gaat voor een ondernemer, is dan ook zeker aanwezig.
De laatste betaling voor de aanschaf van een bedrijfsmiddel moet gedaan zijn in 2021 of 2022. Wanneer u bijvoorbeeld in november 2020 hebt geïnvesteerd en de investering volledig hebt betaald in 2020 heeft u geen recht op de BIK. Als u de laatste 10 % in 2021 betaalt, heeft u over de hele investering recht op BIK. De laatste betaling moet ook gedaan zijn vóór 31 december 2022. Een deelbetaling eind 2022 voor een investering in 2022 is dus niet voldoende.

Verrekening

De korting op de afdracht loonheffing kan verrekend worden in het jaar waarin de beschikking van RVO is gedagtekend. Dus niet het jaar van investeren is bepalend en ook niet het jaar van betalen. Het is daarom opletten in welk jaar u de melding doet. Investeringen die betaald worden in 2021 kunnen namelijk zowel in 2021 als in het eerste kwartaal van 2022 gemeld worden.

Conclusie

Het is dus goed opletten met deze regeling. Er zijn vier tijdstippen van belang: datum van investeren; datum van laatste betaling; datum van ingebruikname en datum van melding.
U vindt dat de regeling ingewikkeld is ? U heeft helemaal gelijk. Het is werkelijk bizar dat het ministerie van Financiën met dergelijke wetgeving komt. Het had zoveel eenvoudiger gekund. Wanneer wordt er eindelijk eens geluisterd naar de praktijk?

Teus van de Bospoort
Directeur / belastingadviseur
Alfa Accountants en Adviseurs
tvdbospoort@alfa.nl

BouwTotaal