Norm voor uitvoering van betonconstructies gepubliceerd

Artikel delen

Met de publicatie van NEN 8670 wordt de kwaliteit van betonconstructies bevorderd. De nieuwe norm geeft aanvullende eisen bij NEN-EN 13670:2009 ‘Het vervaardigen van betonconstructies die toegespitst zijn op de Nederlandse praktijk’. Nieuwe ontwikkelingen in de uitvoering van betonwerken hebben een plek gekregen in de norm.

De norm is relevant voor partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van betonconstructies: aannemers, constructeurs, leveranciers en toezichthouders. Ook voor opdrachtgevers biedt NEN 8670 aanvullende eisen voor de kwaliteit van uitvoering die aansluiten op de hedendaagse praktijk.

NEN 8670

Samen met NEN-EN 13670 komen alle aspecten voor het vervaardigen van betonconstructies in NEN 8670 aan bod. Dit geldt voor zowel vooraf vervaardigede betonelementen als voor in het werk gestort beton. Daarnaast is de bepalingsmethode voor horizontale betondruk op de bekisting uit DIN 18218 overgenomen. Met het verschijnen van NEN 8670 is er een opvolger van NEN 6722, die in 2013 ingetrokken is. In NEN 6722 waren zaken opgenomen die niet in NEN-EN 13670:2009 geregeld waren. Dit is nu verholpen dankzij de ruimte die de Europese norm laat om op nationaal niveau aspecten nader in te vullen.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Finbarr McComb, consultant, telefoon 015 2 690 443 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Uitvoering van betonconstructies’ houdt zich bezig met het bevorderen van een eenduidige uitvoering. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl