Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

ESG en waardecreatie van je onderneming

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie belangrijkste factoren bij het meten van duurzaamheid van een onderneming. De term is afgeleid van het in de jaren ’90 geïntroduceerde concept ‘Triple Bottom Line’, dat ook wel bekend staat als ‘People, Planet and Profits’ (PPP).

Frank van Ee, directeur (Alfa Accountants)

De Nederlandse Corporate Governance Code schrijft voor dat ondernemingen zich moeten richten op lange termijn waardecreatie. Lange termijn waardecreatie is het gedrag en de acties van alle actoren binnen en buiten de onderneming gericht op gedeelde en duurzame financiële en niet-financiële waardecreatie voor alle interne en externe stakeholders van die onderneming.

Naast financiële doelstellingen zou de onderneming, als onderdeel van haar duurzame strategie op lange termijn, daarom ook specifieke ESG-doelstellingen (milieu, sociale en governance doelstellingen) moeten formuleren. De milieudoelstellingen bepalen daarbij op welke wijze de onderneming wil presteren op het gebied van bijvoorbeeld CO2-uitstoot, afvalproductie en -verwerking, lucht- en bodemverontreiniging, klimaatverandering, energieverbruik en ontbossing.

Via sociale doelstellingen bepaalt de onderneming op welke wijze zij mensen binnen en buiten de onderneming wil behandelen. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld diversiteit/inclusiviteit, gelijke kansen, gezondheid en veiligheid, persoonlijke ontwikkeling en werkomstandigheden. De governance doelstellingen tot slot bepalen op welke wijze de onderneming om wil gaan met zaken als goed bestuur, beloning van directie en management, belastingen, corruptie en omkoping, transparantie en integriteit en maatschappelijk verantwoord handelen.

ESG doelen en winstgevendheid

Uit onderzoek is gebleken dat ondernemingen die werken volgens het ESG-principe op lange termijn ook winstgevender zijn doordat zij zich richten op langetermijn waardecreatie voor al hun stakeholders: aandeelhouders, werknemers, klanten, leveranciers en de maatschappij in het algemeen. Een strategie gericht op het behalen van ESG doelen leidt er over het algemeen namelijk toe dat de onderneming op langere termijn meer klanten weet te interesseren voor haar producten/diensten, minder energie en grond- en hulpstoffen gebruikt, onafhankelijker kan opereren en minder afhankelijk is van wet- en regelgeving. Ook heeft de onderneming gemotiveerdere medewerkers en is aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt en kan haar kapitaalgoederen (inventaris, machines, gebouwen) langer gebruiken en hoeft daarop minder af te schrijven. Op lange termijn hebben deze effecten ook een positieve invloed op de winstgevendheid van de onderneming.

Ben je benieuwd op welke wijze jouw onderneming met behulp van ESG doelen kan werken aan een strategie gericht op lange termijn waardecreatie? Neem dan contact op met één van de waarderingsspecialisten van Alfa Consultants, via telefoonnummer 088 2533300 of met Arthur Zantinge (adviseur duurzaamheid) via telefoonnummer 088 2531055.

 

 

 

BouwTotaal