In de spotlight

Producten
Artikel delen

Hoe ga je het best om met overtollig regenwater?

Als gevolg van klimaatverandering neemt het aantal extreme regenbuien toe. De recente watersnood in Limburg is hier een duidelijk voorbeeld van. Deze overlast onderstreept hoe belangrijk bouwkundige maatregelen zijn om overtollig regenwater goed te verwerken. Een essentiële stap is om regenwater direct op te vangen op het dak, daar waar het als eerste valt. Door waterbergende groendakconcepten toe te passen op zowel bestaande bouw als nieuwbouw, wordt een grote stap gezet richting klimaatbestendig (ver)bouwen of circulair renoveren.

Waterberging op bestaande bouw en nieuwbouw

De Sempergreen Detentie- en Retentiedaken bieden dé oplossing door het opvangen en tijdelijk vasthouden van regenwater. Door gebruik te maken van deze vaak onbenutte dakoppervlaktes kan regenwater op een efficiënte manier geborgen worden. Dit is vooral zinvol binnen stedelijk gebied waar de mogelijkheden voor opvang van regenwater beperkt is.

Het Sempergreen Detentiedak is een innovatief groendakconcept dat in tegenstelling tot Retentiedaken ook toepasbaar is op bestaande bouw. Uniek aan het Detentiedak is dat dit lichtgewicht groendakconcept ook geplaatst kan worden op daken met een afschot tot 2⁰.

Het Retentiedak is een ideale waterbergingsoplossing voor nieuwbouwprojecten met platte daken zonder afschot. Naast Sedumvegetatie is het bij een Retentiedak ook mogelijk om het dak met kruiden of wilde bloemen te bedekken, om zo de ecologische waarde ervan te verhogen.

Een groendak voor elk type dak

Naast de groendaken met een waterbergende functie levert Sempergreen ook diverse andere groendaksystemen. Het assortiment bestaat uit Sedumdaken, biodiversdaken, lichtgewichtdaken én hellende groendaken. Al deze groendaken kunnen ook gecombineerd worden met zonnepanelen. De installatie kan bijna het hele jaar door uitgevoerd worden. Dat betekent dat uw project binnen no-time natuurinclusief en klimaatbestendig gemaakt kan worden.

Subsidie en fiscaal voordeel voor ondernemers en woningcorporaties

Om steden toekomstbestendig te maken wordt de aanleg van groene daken vanuit de overheid gestimuleerd. Veel gemeenten en waterschappen verstrekken een subsidie voor de aanleg van een groendak. Bovendien kunnen ondernemers en woningcorporaties bij investering in een groendak profiteren van fiscaal voordeel binnen de MIA\Vamil-regeling.

www.sempergreen.com

BouwTotaal