Prefab helpt energietransitie

Artikel delen

De energietransitie stelt de bouw voor grote uitdagingen. Bij nieuwbouw zorgt de komst van de BENG-eisen voor extra aandacht voor een goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil. Bij de bestaande woningbouw is de opgave nog groter: hier moeten verouderde en slecht geïsoleerde daken en gevels massaal worden vervangen. Dat is één van de boodschappen die doorklinkt op vakbeurs en kennisplatform PREFAB dat 12 tot 14 oktober 2021 plaatsvindt in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch.

In één dag een complete gevel vervangen.

Zoals gezegd ligt in de bestaande bouw de grootste uitdaging. In 2050 moeten onder meer zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen van het aardgas af. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Inmiddels is volop gestart met de duurzame transformatie van de gebouwde omgeving. Daarnaast hebben de 25 grootste branche- en belangenverenigingen in de woningbouw begin dit jaar een akkoord gesloten waarin staat dat tot 2030 maar liefst één miljoen huizen moeten worden gebouwd. Een enorme opgave dus voor zowel de bestaande als nieuwbouw, waarbij industrialisatie een grote rol gaat spelen.

Maar er speelt nog een factor: energiebesparing. Het kabinet heeft met het nationale Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met 49 % ten opzichte van 1990. In 2050 moeten we zelfs klimaatneutraal zijn. Om de klimaatdoelen voor 2030 te halen, moeten we gestaag het tempo van de verduurzaming opvoeren tot meer dan 50.000 bestaande woningen dit jaar. En vóór 2030 moeten we al in een ritme van 200.000 per jaar zitten. Het lijkt een bijna onmogelijke opgave, maar verdere industrialisatie van het bouw- en renovatieproces moeten die doelen haalbaar maken!

Luchtdicht bouwen

Al jaren is het aandeel woningen dat industrieel wordt gebouwd groeiende. Een belangrijke drijfveer achter de toenemende prefabricage is de energietransitie. Bij bestaande woningen kunnen gevels en daken in één dag worden vervangen door goed geïsoleerde en hoogwaardige prefab gevels en daken. Dat betekent weinig overlast voor bewoners en bovendien kan de renovatiegolf zo snel vooruit bewegen. Daarnaast zijn voor nieuwbouw sinds 1 januari 2021 de BENG-eisen van kracht. Daardoor wordt de aandacht voor onder meer isolatie en luchtdichtheid nog belangrijker.

Hoe meer er geïsoleerd wordt, hoe belangrijker een goede kierdichting wordt. Logisch, want lucht zoekt de weg van de minste weerstand. Luchtlekken die de isolatiewaarde weer verlagen moeten dus worden vermeden. Bij prefab elementen is de kierdichting veel beter beheersbaar. Met behulp van veelal droge oplossingen, zoals kwalitatief hoogwaardige schuimbanden en luchtdichte tapes, worden luchtdichte gevelelementen gemaakt. Uiteraard is er op de bouwplaats ook weer extra aandacht voor het luchtdicht aansluiten van de prefab elementen onderling. Zo helpt prefab ons weer een stap verder.

Installaties

Naast prefab dak- en gevelelementen die de energietransitie versnellen, zien we ook steeds vaker geprefabriceerde installatiemodules. Hiermee zijn zowel bestaande als nieuwe woningen snel en efficiënt te voorzien van modules waarin alle benodigde installaties zijn voorzien. Denk aan de combinatie warmtepomptechnologie en ventilatie met warmteterugwinning. Diverse prefab bouwers werken al samen met installatiebedrijven die installatiemodules hebben ontwikkeld, die kant-en-klaar in of aan een woning zijn te plaatsen. Technisch is er dus al veel mogelijk. De volgende uitdaging is opschaling. Bent u er klaar voor?

Meer weten over prefabricage?

Wilt u meer weten over de rol van prefabricage in de energietransitie? Bezoek dan vakbeurs en kennisprogramma PREFAB. Deze beurs vindt plaats op 12, 13 en 14 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch, gelijktijdig met Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power.

Toegang is gratis voor professionals mits u zich voor 12 oktober registreert. En met een toegangskaart voor PREFAB bezoekt u gratis ook Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power.

Een gratis toegangskaart ter waarde van € 25,- is hier te verkrijgen.