Een Nederlandse zorgverzekering voor arbeidsmigranten. Maar hoe dan?

Artikel delen

Op een gewone doordeweekse dag ergens in het voorjaar gaat in ons kantoor Werk+Zorg de telefoon over. Aan de andere kant van de lijn klinkt de bezorgde stem van een bouwondernemer. Als zoveel werkgevers in de bouw heeft hij inmiddels werknemers van over de grens gehaald, want met alleen Nederlandse vakmensen krijgt hij het werk niet gedaan. Een van die vakmensen, een Poolse timmerman, is op een heel vervelende manier gestruikeld en blijkt zijn been te hebben gebroken. Op de spoedeisende hulp wordt naar zijn een Nederlandse zorgverzekering gevraagd.

Tekst: Yvonne van de Ven, manager Werk+Zorg

De man spreekt nauwelijks Nederlands, maar met behulp van gebarentaal wordt duidelijk dat hij die niet heeft afgesloten. Gevolg: hoge zorgkosten die niet vergoed worden, ook niet via zijn zorgverzekering vanuit het thuisland. De bezorgde aannemer aan de telefoon vraagt of wij iets voor hem en zijn medewerker kunnen betekenen. Gelukkig hebben  we hem terzijde kunnen staan, want zijn medewerker blijkt nog geen vier maanden bij hem in dienst te zijn. In dat geval kan hij alsnog een zorgverzekering afsluiten als hij met terugwerkende kracht de premie betaalt. We hebben hem meteen gevraagd of het niet verstandig is ook voor eventuele andere medewerkers uit het buitenland een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten.

Werknemer ontwetend

Het voorbeeld illustreert op treffende wijze dat arbeidsmigranten in de bouw vaak niet weten dat een zorgverzekering afsluiten verstandig en ook verplicht is. Doordat ze de taal niet spreken, is het voor hen sowieso lastig om goede informatie in te winnen. Ze komen vooral naar Nederland met de gedachte om zoveel mogelijk geld te verdienen zolang ze hier werk hebben. En als ze dan via hun werkgever horen dat het zinvol is daar toch iets voor te regelen, schrikken ze meestal van de premie. Deze is doorgaans vele malen hoger dan in het thuisland. Dus ja, …

Bewustwording werkgever

Ook een werkgever in de bouw die voor het eerst arbeidsmigranten in dienst heeft, staat niet altijd stil bij de verplichting van een Nederlandse zorgverzekering. Pas als er wat aan de hand is en een medewerker zorg nodig heeft of komt te overlijden, realiseert hij zich dat het toch anders is geregeld dan bij zijn Nederlandse werknemers.

Ervaring Werk+Zorg

De Nederlandse zorgverzekeraars zijn niet echt ingericht op arbeidsmigranten. Hun administratie werkt anders en de taal is een barrière. Daarom hebben de grote verzekeraars Werk+Zorg gevraagd de handschoen op te pakken. Onze organisatie heeft wortels in de land- en tuinbouw waar de inzet van seizoenswerkers uit het buitenland al een hele lange traditie kent. In zeker tien talen lichten we hen voor over de noodzaak van een  Nederlandse zorgverzekering. Zo’n zestigduizend arbeidsmigranten zijn via het collectief van Werk+Zorg verzekerd. Bijna tien procent werkt in de bouwnijverheid en dat percentage groeit met de dag. Mede doordat we zoveel mensen vertegenwoordigen, zijn we in staat goede afspraken te maken met verzekeraars.

Hoe werkt het?

De werkgever sluit voor zijn buitenlandse werknemer bij Werk+Zorg de zorgverzekering af. Hij kan zijn medewerkers dagelijks aan- en afmelden, dus ook tijdelijke arbeidsmigranten kunnen eenvoudig verzekerd worden. De volledige premie houdt hij één op één  in op diens loon. De zorgverzekering van Werk+Zorg omvat in ieder geval:

  • Goede basisdekking
  • Spoedeisende tandhulp
  • Kosten van repatriëring bij overlijden
  • Geen verplicht en vrijwillig eigen risico
  • Indien gewenst gratis aanvraag zorgtoeslag

Werk+zorg
www.werkpluszorg.nl