Speciale inzamelvergoeding armaturen moet correcte inzameling boosten

Artikel delen

Op grond van de wetgeving die in 2023 van kracht wordt, moeten alle kantoren en utiliteitsgebouwen straks voorzien zijn van ledverlichting. Dat houdt in dat de komende tijd nog grote hoeveelheden ‘traditionele’ tl-buizen en armaturen na vervanging vrij zullen komen.

Na het sloopwerk worden de tl-buizen gescheiden van de tl-armaturen. Dit zorgt ervoor dat de armaturen gescheiden in de inleverbakken kunnen worden geplaatst.

Hoewel bij kantoorrenovatie betrokken bouw- en installatiebedrijven verplicht zijn gescheiden in te zamelen voor recycling, gebeurt dat nog niet altijd consequent. Met name tl-armaturen worden nog vaak als oudijzer behandeld, waardoor ze – soms met lampen en al – in de sloop- of oud ijzerbak verdwijnen, of worden doorverkocht aan de reguliere oudijzerhandel.

De producentenstichting LightRec, die nauw samenwerkt met  producentenorganisatie Stichting OPEN, heeft daarom een marktconforme vergoeding in het leven geroepen voor bouw- en installatiebedrijven die gebruik maken van het Wecycle-inzamelsysteem van Stichting OPEN. Die vergoeding bedraagt 150 euro per ton inzameling via gesloten containers (10 kuub) of open containers (40 kuub); en 100 euro per ton via palletboxen (kleinere inzamelvolumes).

Laagdrempelig

Het systeem is erg laagdrempelig: het bouw- of installatiebedrijf tekent een overeenkomst met Stichting OPEN voor de inzameling van armaturen. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en is maandelijks opzegbaar. Na afronding van de overeenkomst wordt de vergoeding ingeregeld en kun je onbeperkt gebruik maken van de gratis inzamelmiddelen.

Wel gelden als voorwaarden dat de containers of palletboxen geheel gevuld zijn, de armaturen compleet zijn en dat ook lampen gescheiden van de armaturen worden afgegeven voor verwerking. Dit om te voorkomen dat er bijvoorbeeld  alleen armaturen van kunststof of kunststofonderdelen ingeleverd worden en geen metalen armaturen of metalen onderdelen. Er mag ook voorschakelapparatuur in de armaturenbakken worden meegegeven.

LightRec
www.lightrec.nl

Stichting OPEN
www.stichting-open.org