Cementarme beton halveert CO2-uitstoot

Artikel delen

Het BetonAkkoord uit 2018 bevat afspraken over een vermindering van de CO2-uitstoot in de betonketen in 2030 met minimaal 30% ten opzichte van 1990. In het Klimaatakkoord staat zelfs de ambitie van een CO2-reductie van 49% in 2030. Weber Beamix neemt een voorsprong op deze ambitie en lanceerde in oktober 2021 een betonmortel met een 50% lagere CO2-uitstoot!

Tekst: Frank de Groot

Saint-Gobain, de grootste en oudste producent en distributeur van bouwmaterialen ter wereld, laat er geen gras over groeien. In 2050 wil de moedermaatschappij van Weber Beamix alleen nog CO2-neutrale producten leveren. Met de nieuwe betonmortel Weber Beamix Beton 75 eco zijn ze goed op weg, want deze betonmortel reduceert door een andere samenstelling van bindmiddelen de CO2-uitstoot met 50%.

“Dat zal dan wel ten koste gaan van de verwerkbaarheid, verhardingstijd en sterkte, hoor ik de aannemer al denken. Maar dan heb ik verrassend nieuws: deze zijn gelijkwaardig aan de traditionele betonmortel!”, zegt productmanager Udo Snijer van Weber Beamix.

Eigenschappen

“Uitgangspunt voor de ontwikkeling van de eco versie was dat de aannemer niet in hoeft te leveren op kwaliteit. De sterkteklasse is C20/25 en de mortel voldoet aan de betonnorm NEN-EN 206 en NEN 8005 (Nederlandse invulling van NEN-EN 206, red.)”, zegt Udo. “Een uitstekende betonmortel voor constructieve toepassingen.”

De aanduiding ‘eco beton’ betekent toch ook dat er minder cement wordt gebruik voor de droge mortel? “Ja, we gebruiken inderdaad nog maar heel weinig cement. Hoeveel? Nou, ver onder de tien procent. Het resterende deel bestaat uit hoogoven slak.” Hierdoor kunnen we onze beton 75 eco vandaag de dag aanbieden met 50% CO2-reductie. Uiteraard streven we naar een verdere reductie van de CO2-uitstoot in de toekomst, zonder in te leveren op de kwaliteit en verwerkbaarheid van dit mooie product”, aldus Udo.

Markwerking

De betonmortel wordt geleverd in zakken van 25 kg. Deze zak geeft circa 12 liter betonspecie en is voldoende voor 0,24 m² bij een laagdikte van 5 cm. Udo: “Op termijn willen we de traditionele betonmortel uitfaseren, maar voorlopig liggen ze nog samen in de schappen. Het is vooral wachten op opdrachtgevers die vragen naar CO2-reductie in de uitvoering en gebruikte materialen. Ook bij de overheid wordt de uitvraag steeds groener. Op termijn ontkom je er denk ik niet meer aan. Maar Weber Beamix is er nu al klaar voor!”

Technische eigenschappen

Toepassing

 • Voor het storten van beton voor constructieve toepassingen.
 • Kant-en-klaar.

Leveringsvorm
Zak à 25 kg.

Producteigenschappen

 • CO2-reductie van 50%.
 • Sterkteklasse C20/25, 8 mm korrel.
 • Licht verwerkbaar
 • Beton voor gewapende en ongewapende betonconstructies.

Grondstoffen

 • Bindmiddel: mengsel van CEM I en hoogoven slak (Conform CEM III/B: EN 197-1).
 • Toeslagmateriaal: harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620).
 • Grootste korrelafmeting: 8 mm.
 • Hulpstoffen: plastificeerder.

Prestaties

 • Omschrijving volgens NEN-EN 206.
 • Sterkteklasse: C20/25.
 • Duurzaamheid: Milieuklasse X0, XC3, XD1, XF1 en XA1.
 • Verwerkbaarheid: Consistentie klasse S3/F3.
 • Grootste korrelafmeting: D-max 8 mm.

Eigenschappen verharde mortel

 • Volumieke massa: 2.270 kg/m3 (28 dagen, EN 12390-7).
 • Druksterkte: > 25,0 N/mm2 (28 dagen, EN 12390-3).

Certificeringen

 • Weber Beamix Beton 75 eco wordt geleverd onder KOMO certificaat, certificaatnummer: 701-jj-B.
 • Weber Beamix Beton 75 eco wordt geleverd onder BSB certificaat, certificaatnummer: 701-jj-BBK, vormgegeven bouwstof.

Weber Beamix
www.nl.weber