Onderhoud Amsterdamse parkeerfaciliteiten voor 5 tot 10 jaar aanbesteed

Artikel delen

Balm B.V. gaat de komende vijf jaar maar liefst 54 hectare Amsterdamse parkeerruimte beheren en onderhouden. Het internationale bedrijf, met wortels in Vianen, heeft via een Europese aanbesteding het mandaat gekregen om een groot deel van de Amsterdamse parkeerplaatsen en –garages duurzaam te gaan beheren. De gemeente Amsterdam is de overeenkomst aangegaan voor een periode van vijf jaar met een optie op verlenging tot tien jaar.

De overeenkomst is vastgelegd in een uniforme modelovereenkomst, een UAV-GC contract. In die contractvorm leunt de opdrachtgever zwaar op de materiedeskundigheid van de opdrachtnemer. Hoofdaannemer Balm is gespecialiseerd in onderhoud, reparatie en constructief versterken van betonconstructies. “De gemeente Amsterdam wil in de komende jaren nadrukkelijk meer als beheerder van de stedelijke parkeerfaciliteiten gaan optreden”, zegt Wim Vermeulen, eigenaar van Balm bv. “Dat ze de daarvoor benodigde expertise bij ons zoekt, zegt iets over het vertrouwen dat de gemeente stelt in onze ervaring als beheerder van dit soort voorzieningen.”

Toekomstbestendig

Veel van de parkeerfaciliteiten worden de komende jaren aangepakt en toekomstbestendig gemaakt. In 2022 worden alle parkeervoorzieningen door Balm geïnspecteerd. Met behulp van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) wordt alle noodzakelijk onderhoud in kaart gebracht en gepland. Voor een deel gaat het daarbij om regulier onderhoud, maar de gemeente wil de voorzieningen ook moderniseren en, waar nodig, inpassen in veranderend hoofdstedelijk parkeerbeleid.

Storingsdienst

Naast inspectie, reparatie-, onderhouds- en installatiewerkzaamheden heeft Balm ook de opdracht aanvaard om een 24/7 storingsdienst in te richten voor alle parkeerfaciliteiten die ze in beheer heeft. Die storingsdienst zal al vanaf 1 januari 2022 operationeel zijn. In de opdracht van de gemeente Amsterdam werkt Balm samen met installatiebedrijf HOMIJ Technische Installaties in Vianen.

Balm B.V.
www.balmbv.nl