Roadmap naar digitale transformatie in de bouw

Artikel delen

Om de digitale transformatie in de bouw te laten slagen is het essentieel dat mensen, processen én technologieën worden verbonden. Dat is de conclusie van de roundtable Connected Construction van Trimble op 16 november. De sessie werd gepresenteerd door Celina van den Bank, Business Developer bij KIVI. In centrum voor digitaal bouwen DigiBase, een onderneming van VolkerWessels, spraken René de Groot (directeur van DigiBase), Ruud Kats (directeur Construction Benelux bij Trimble) en Maurice van Sante (Senior Econoom Bouw bij ING Research). Aanleiding was onder andere het rapport ‘Digitalisering in de bouw’, geschreven door Van Sante, waarin geconcludeerd wordt dat het tempo van digitalisering flink is gedaald. Maar ook dat voor het zetten van eventuele volgende stappen strategische keuzes gemaakt moeten worden.

Wat weerhoudt bedrijven ervan om deze stap te zetten?

“Behalve dat de urgentie ontbreekt, heeft dit ook met de mensen te maken. Digitalisering vraagt om andere skills, waardoor soms ook ander personeel nodig is”, aldus Van Sante. “Met het chronisch tekort aan ICT-personeel is het niet makkelijk om de juiste mensen te vinden.”

VolkerWessels heeft de eerste stappen in digitalisering inmiddels gezet. Wat heeft gezorgd voor een gevoel van urgentie, zodat processen en toepassingen ook breed gedragen worden?

“Onze urgentie is door de tijd ontstaan”, aldus De Groot. “Door de jaren heen hebben wij steeds gekeken naar hoe we het digitaal bouwen, ontwikkelen en beheren van bouwwerken gemeengoed kunnen maken. Welke voordelen biedt digitalisering als het gaat om bijvoorbeeld het oplossen van maatschappelijke issues zoals woningnood en schaarste van grondstoffen? Dit zijn kapstokken om invulling te geven aan de urgentie.

Welke winst levert dit op voor de bouwbedrijven?

“Door standaard te werken in datamodellen in plaats van met papieren of AutoCAD tekeningen, kunnen we tijd, geld én resources besparen”, aldus De Groot. “Bovendien worden knelpunten sneller zichtbaar. De oplossing voor de toekomst is vooral om slimmer (samen) te werken.”

De softwarebranche biedt ontzettend veel kansen, maar om deze succesvol te implementeren, is aansluiting met de praktijk onmisbaar.” Kats beaamt dit. “Wat wij als organisatie belangrijk vinden, is Connected Construction. Vanuit Trimble proberen we op tal van manieren de keten te verbinden.”

De uitzending is online terug te zien.

Trimble
www.construction.trimble.nl