Normontwerp voor houten vloeren en betimmeringen ter commentaar

Artikel delen

Het normontwerp NEN-EN 13442 ‘Houten vloeren en wand- en plafondbetimmeringen van hout – Bepaling van de weerstand tegen chemische stoffen’ is herzien en ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot en met 26 februari 2022 commentaar indienen.

NEN-EN 13442 beschrijft een methode voor het visueel beoordelen van aantasting van houten vloeren en betimmeringen door verschillende huishoudelijke en chemische stoffen. Het normontwerp is een herziening van de norm uit 2013.

Beproevingsmethode

De beproevingsmethode is geactualiseerd en teksten zijn verduidelijkt. Hiermee kan voor een selectie chemische (vloei)stoffen waaraan vloeren, wand- of gevelbekleding tijdens gebruik kunnen worden blootgesteld, de bestendigheid van het oppervlak worden bepaald. De selectie is vooraf vastgesteld en bestaat onder andere uit water, rode wijn, olijfolie, melk, koffie, ammonia en paraffine olie. De resultaten worden uitgedrukt in een numerieke classificatiecode.

De norm is van belang voor leveranciers en fabrikanten van houten vloeren, parket, wand- en plafondbetimmeringen van hout, voor keurende en certificerende instellingen en voor verwerkers van (parket-)vloeren en houten wand- en plafondbetimmeringen.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot en met 26 februari 2022 commentaar indienen op het normontwerp. Zij kunnen hiervoor een commentaarformulier opvragen bij Sandra Jansen, projectassistent Materialen & Bouwproducten, telefoon 015 2 690 494 of e-mail mb@nen.nl.

De Nederlandse normcommissie ‘Hout‘ bespreekt het commentaar en zal dit, als het wordt overgenomen als Nederlands commentaar, indienen bij de Europese normcommissie, CEN/TC 175 ‘Round and sawn timber’.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl. Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Anne Marijn Brunsting en Annemieke Venemans, consultants Materialen & Bouwproducten, telefoon 015 2 690 442 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Hout’ houdt zich bezig met de normalisatie van technische eigenschappen van rondhout, (vooral) gezaagd hout en andere lignine-houdende materialen zoals bamboe. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl

NEN: wat is het en wat doet het?

Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen, ontruimingsplannen en cyber security. In Nederland is NEN al ruim 100 jaar het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs internationaal niveau.