Maak EPA concreet met Duurzaamheidsrapport

Artikel delen

Een energieprestatieadvies (EPA) geeft inzicht in de bouwkundige en installatietechnische verbeteringen die genomen kunnen worden om een gebouw energiezuiniger te maken. Deze rapportage is echter niet gedetailleerd genoeg om te dienen als basis voor een aannemer of bouwbegeleider die daadwerkelijk met de adviezen aan de slag gaat. Daarom is er een Kiwa BDA Duurzaamheidsrapport ontwikkeld, een concrete uitwerking van de EPA-aanbevelingen.

Tekst: Erik Steegman, Account Manager & Sales, Kiwa BDA Testing

Martin van Zwol, adviseur duurzaamheid bij Kiwa BDA

Martin van Zwol, adviseur duurzaamheid bij Kiwa BDA: “Kiwa BDA ontwikkelde het Duurzaamheidsonderzoek, waarbij de energiebesparende maatregelen uit het energieprestatieadvies op technische haalbaarheid worden onderzocht.”

Vanuit de Nederlandse overheid is de verplichting dat alle kantoorpanden boven de 100 m² per januari 2023 minimaal over energielabel C moeten beschikken. Vastgoedeigenaren moeten dus uiterlijk dit jaar een energielabel laten opstellen. Indien deze onder het niveau van label C ligt (D t/m G) dan zullen verduurzamingsmaatregelen getroffen moeten worden. Om bedrijfspanden of woningen te verduurzamen is het voor een vastgoedeigenaar of woningbouwvereniging belangrijk om een advies voor energiebesparende maatregelen te laten opstellen door een externe energieadviseur. Het rapport geeft inzicht in de verbetermaatregelen die kunnen worden getroffen om een gebouw bouwkundig en installatietechnisch verder te verduurzamen.

Energieadvies

Een EPA-rapportage beschrijft de huidige stand van zaken van een gebouw met bettrekking tot energiezuinigheid, typen constructies en installaties. De rapportage zoomt vervolgens in op mogelijke verbetering van de energieprestatie daarvan. Zo worden ook het actuele gas-, elektriciteit- en warmtegebruik in kaart gebracht en is er een energie-index die de huidige energiezuinigheid van het object uitdrukt. In het energieadvies worden de verschillende maatregelen toegelicht die genomen kunnen worden. Zo krijgt de aanvrager inzicht in de energiebesparingen, comfortverbeteringen, globale kosten en baten en globale terugverdientijden. Het is uiteindelijk aan de gebouweigenaar welke maatregelen als eerste worden aanpakt.

Waardevolle inzichten

“Voor een opdrachtgever en eigenaar van een gebouw biedt een EPA-rapport waardevolle inzichten in de energiebesparende maatregelen en de energiebesparing die dit oplevert. Een EPA geeft een beeld van de huidige situatie. Toch kan het EPA-rapport veelal niet worden ingezet bij de feitelijke realisatie van de plannen door een uitvoerder of bouwbegeleider”, geeft Martin van Zwol, adviseur duurzaamheid bij Kiwa BDA, aan. “Hiervoor zal eerst verder onderzoek moeten plaatsvinden.”

Kiwa BDA ontwikkelde daarom het Duurzaamheidsonderzoek, waarbij de energiebesparende maatregelen uit het energieprestatieadvies op technische haalbaarheid worden onderzocht. Martin van Zwol: “Denk bijvoorbeeld aan berekeningen van de dikte van aanvullende dakisolatie, het soort dakbedekkingssysteem en het ophogen van dakranden en andere zaken waarmee tijdens de renovatie rekening moet worden gehouden.” Ook de aanpassingen op installatietechnisch gebied en details voor de uitvoering worden volgens Van Zwol meegenomen in het Duurzaamheidsrapport. “Het Kiwa BDA Duurzaamheidsrapport kan worden uitgebreid met een technische omschrijving, inclusief detailleringen, die noodzakelijk zijn voor een uiteindelijke aanbesteding in de nieuwbouw of Resultaat Gericht Samenwerken (RGS)-contract binnen de renovatiemarkt.”

Toepasbaar in de praktijk

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? In het Duurzaamheidsrapport worden de algemene maatregelen uit het EPA in detail uitgewerkt voor bijvoorbeeld het (extra) isoleren van een plat- of hellend dak, de gevel, de  vloer en het verduurzamen of aanpassen van installaties en energieopwekking. Na de definitieve keuze van de opdrachtgever worden deze aanbevelingen omgezet als maatregel in de Duurzaamheidsrapportage. Middels een (prestatie)bestek, inclusief uitgewerkte detailtekeningen, wordt een bouwkundige omschrijving uitgewerkt. Deze gedetailleerde rapportage kan ook worden ingezet voor een aanbesteding, omdat deze direct door een uitvoerende bouwkundig aannemer of vanuit de installateur gebruikt kan worden voor een uiteindelijke offerte.

Routekaart

Uiteraard start ieder onderzoek met een kennismakingsgesprek, waarin onder andere het ambitieniveau en het stappenplan wordt besproken. Indien er geen EPA (of maatwerkadviesrapport) is gemaakt kan dit door Kiwa BDA verzorgd worden. Het energieprestatieadvies of maatwerkadvies wordt uitgevoerd conform NTA 8800 (bepalingsmethodiek BENG). Hieruit volgt een globaal duurzaamheidsadvies. Daarna volgt een Kiwa BDA Duurzaamheidonderzoek waarbij visueel en destructief onderzoek van de gevels, daken en vloeren gecombineerd kan worden met het onderzoek van de installaties. Vanuit het duurzaamheidsonderzoek wordt een technische omschrijving gemaakt voor het aanbestedingstraject waarbij offertes opgevraagd worden. Hierna zal middels beoordeling en overleg met de opdrachtgever een gunningsadvies opgesteld worden. Tijdens de bouwbegeleiding wordt door de Kiwa BDA inspecteur ook de uitvoering gecontroleerd. Uiteindelijk kan het traject opgeleverd worden en afgerond middels een nieuw energielabel.

kiwa bda

Subsidie voor het mkb

Door RVO wordt momenteel groot ingezet op een Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Deze regeling is bestemd voor mkb- ondernemingen tot 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. Met deze subsidie kan de eigenaar van een pand of huurder van een bedrijfspand een externe adviseur inhuren voor het opstellen van bijvoorbeeld een Kiwa BDA Duurzaamheidsrapport in combinatie met een EPA rapport. Vanuit deze duurzaamheidsrapportage wordt dan ook gelijk het energieprestatieadvies middels een scan meegenomen. Het kan hierbij in het algemeen gaan om een verduurzamingsadvies inzake een bedrijfspand, maar ook om adviezen vanuit duurzame bedrijfsvoering.

De subsidie is voor een deel aan te vragen voor het energieadvies opgesteld door een adviseur inzake:

 • isoleren van gevels, daken en vloeren;
 • aanbrengen van HR++-beglazing;
 • installeren van PV zonnepanelen;
 • klimaatadaptieve maatregelen, zoals waterbuffering en retentiedaken.

Ook onderstaande ondersteuningsactiviteiten komen in aanmerking voor subsidie:

 • opstellen van een financieringsplan;
 • opstellen van een overzicht van de te nemen stappen;
 • ondersteuning bij het aanschaffen en installeren van materialen of diensten.

Let op: Het gaat hier niet om de aanschafkosten of de installatiekosten van één of meer maatregelen, maar alleen om de kosten van ondersteuning hierbij, zoals:

 • opvragen en op geschiktheid beoordelen van offertes;
 • aanvragen van één of meer subsidies of andere financieringsmogelijkheden;
 • opstellen en uitzetten van een opdracht;
 • begeleiden van en toezien op de uitvoering.

Meer informatie: Kiwa BDA Duurzaamheidsadvies: https://www.kiwa.com/nl/nl/service/bda-duurzaamheidsadvies/