Project in beeld

Actueel
Artikel delen

Brandwerend glas onmisbaar voor veiligheid

Het is de nachtmerrie van elke vastgoedeigenaar: brand. Niet alleen kunnen de vlammen een gebouw compleet in de as leggen, ook het productieproces komt stil te liggen. En wat nog erger is: de persoonlijke veiligheid van medewerkers en bezoekers kan in gevaar komen. Daarom zou het voorkomen van brand prioriteit moeten hebben. Brandwerend glas is hierbij onmisbaar. AGC Pyrobel heeft een groot aanbod brandwerend veiligheidsglas voor alle mogelijke toepassingen.

agc glass

AGC Glas produceert en verwerkt vlakglas voor de bouwsector. AGC Pyrobel richt zich op de productie en ontwikkeling van brandwerend glas die gecombineerd kunnen worden met andere veiligheidseisen. Productmanager brandwerend glas Jan Liebeton vertelt: ‘’Brandwerend glas wordt steeds meer toegepast. Niet alleen in woningen, maar ook in bijvoorbeeld appartementengebouwen, scholen, ziekenhuizen, theaters en ander zakelijk vastgoed. Brandwerend glas is een belangrijke factor voor brandveiligheid in gebouwen. De brandwerendheid bestaat eruit dat de brand wordt vertraagd. Daardoor kunnen mensen in geval van brand op tijd vluchten en zichzelf in veiligheid brengen. Bovendien is er dan gelegenheid voor de brandweer, om te blussen en te voorkomen dat brand doorslaat naar andere compartimenten of gebouwen. Veiligheid staat altijd voorop.’’

Jan Liebeton van AGC Glass: ‘’Vergunning dekt niet alles af’’

 

Eisen

brandwerend glas

De brandvertragende beglazingen van AGC Pyrobel  voldoen aan alle geldende Europese en Nederlandse eisen, normen en classificaties  omtrent brandbeveiliging. Liebeton noemt in dit verband onder meer het Bouwbesluit en de NEN 6069 waar beschreven staat welke mate van brandwerendheid op welke plaats toegepast moet worden.

Getest

Alle brandwerende beglazing van AGC Pyrobel is uitvoerig getest, een waarborg voor veiligheid, zo betoogt Liebeton. ‘’Ons sterke punt is de combinatie van het testen van glas én de kozijnen waarin het glas wordt geplaatst. Het glas moet samen met het kozijn getest worden, of het nu van aluminium is, van hout of van metaal. Als het geheel niet voldoet aan de brandwerendheidseisen, bestaat de kans dat de vlammen alsnog tussen kozijn en glas door lekken en dat de brand doorslaat, met alle gevolgen van dien. Wij hebben kennis van de manier waarop je glas en het kozijn het beste op elkaar kunt aansluiten met een maximale veiligheid en kunnen de gebouweigenaar daarover uitgebreid adviseren. Zelfs in de laagste classificatie voor brandwerend glas  is er sprake van dertig minuten brandwerendheid. Hierbij is de temperatuur van de brand dan al tot 900 graden Celsius opgelopen!’’

Vergunning

brandwerend glasVolgens Liebeton is het een fabeltje om te denken dat met de vergunning, die aan alle vereisten voldoet, alles goed is geregeld. ‘’Gebouweigenaren denken vaak dat met een vergunning alles is afgedekt. Maar bovenop de vergunning kunnen er speciale eisen en voorwaarden zijn voor brandveiligheid in de verschillende ruimtes in een kantoor- of bedrijfspand. Het is dus zaak dat de vastgoedeigenaar zich hierover goed laat adviseren. De gebouweigenaar is wettelijk gezien ten allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn gebouw.’’ Volgens Liebeton is de aanwezigheid van brandwerend glas ook belangrijk in verband met de verzekerbaarheid van een pand. ‘’Ook de verzekering kijkt of de gebouweigenaar voldoende doet om brand te voorkomen.’’

AGC Glass

AGC Glass biedt een uitgebreid assortiment glas. Naast brandwerend glas zijn er ook grote mogelijkheden om dit te combineren met super isolerend isolatieglas, extra helder glas. Ook kan dit glas worden uitgevoerd als doorvalveilig, inbraakveilig of kogelwerend glas. De Nederlandse vestiging is onderdeel van het wereldwijd werkende AGC Glass, een van de grootste wereldwijd werkende duurzame vlakglasproducenten. De productie van het glas voor Nederland vindt plaats op verschillende plekken in Europa en wordt dan als grote platen naar enkele verwerkers gebracht. Liebeton: ‘’Het brandwerende basisglas wordt bij enkele verwerkers in Nederland op maat gemaakt. Geen kozijn is immers hetzelfde. We hebben een fijnmazig netwerk van verwerkers die het glas op maat maken en het leveren aan de eindgebruikers. Met negentien glashandels, twee productiebedrijven en een hoofdkantoor beschikt AGC in Nederland over een uitstekende landelijke dekking. Wij zijn er voor de kleine zelfstandigen tot de grote bouwbedrijven.’’

AGC glass

AGC Nederland
www.agcnederland.nl

BouwTotaal