In de spotlight

Producten
Artikel delen

Nut en noodzaak van testen luchtdichtheid

Retrotec is ’s werelds grootste fabrikant van blowerdoor en duct testapparatuur. Hiermee kunnen adviseurs, aannemers en installateurs de gerealiseerde luchtdichtheid van woningen/gebouwen en de luchtdichte werking van luchtkanalen testen. Rob Dam, Co-CEO Retrotec Europa, ziet dat met name aannemers niet wachten op de externe partij die straks in het kader van BENG of Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) controleert of een woning of gebouw voldoende luchtdicht is. “Door deze testapparatuur zelf aan te schaffen, krijgen zij meer grip op het behalen van de vereiste luchtdichtheidsnormen. Je ziet waar aansluitingen, doorvoeren en naden extra aandacht binnen je uitvoering vergen. Het nut van testen, naast de noodzaak om te bewijzen dat je aan de normen voldoet.”

Nut en noodzaak van testen luchtdichtheid

Nut en noodzaak van testen luchtdichtheidRob Dam erkent dat de regelgeving in Nederland met het in werking treden van BENG en Wkb de animo voor testapparatuur doet groeien. “Retrotec distribueert vanuit de VS al tientallen jaren en sinds enkele jaren vanuit het Europese kantoor in Nederland blowerdoor en duct testapparatuur voor de Europese markt. De landen waar de regelgeving rond luchtdicht bouwen hoog op de agenda staat, zijn ook de landen waar thans extra veel vraag is naar onze apparatuur. Ging het aanvankelijk om het leveren, nu bieden wij onze afnemers het hele pakket: advies, levering, training, begeleiding bij het testen, tijdige kallibratie van de testapparatuur, vervangingsonderdelen en zelfs de verhuurmogelijkheid, als aannemers, adviseurs of gemeentelijk energiecoaches eerst de proef op de som willen nemen.”

Energieverbruik omlaag

Luchtdichtheid is belangrijk om het energieverbruik van woningen en gebouwen te verminderen. “Cruciaal daarbij is gecontroleerde ventilatie. Alleen zo kun je vochtproblemen voorkomen. Het heeft allemaal met elkaar te maken. In onze trainingen gaat het niet alleen om het testen van luchtdichtheid, maar ook om aandacht voor detailleringen, aansluitingen en doorvoeren, stuk voor stuk potentiële plekken van luchtlekkages. Daarom kloppen ook architecten bij ons aan voor trainingen. Uiteraard leggen wij de werking van de blowerdoortest uit. Het principe is simpel: op een buitendeur wordt een frame met ventilator aangesloten, waarbij over/onderdruk in de woning of gebouw wordt gecreëerd. Vooraf is conform de normen berekend hoeveel lucht er mag lekken. Als dat meer is, schort het aan de luchtdichtheid. Met een rookgenerator kunnen de lekken zo nodig worden opgespoord. De blowerdoortest apparatuur kan in serie worden geschakeld om omvangrijke gebouwen door te meten. Voor het testen van een woning is in principe één apparaat voldoende.”

Nut en noodzaak van testen luchtdichtheid

“Fabrikanten claimen dat hun bouwcomponenten goed luchtdicht zijn; daarvoor gebruiken ze onze apparatuur. In de bouwpraktijk komt het echter aan op het luchtdicht verbinden van die bouwcomponenten. Daar gaat het soms fout. Met onze apparatuur krijg je inzicht in de weerbarstigheid van luchtdichtheid en in de kwaliteit van je werk. Neem contact op voor meer informatie.”

 

Luchtdichte ventilatiekanalen

Nut en noodzaak van testen luchtdichtheidVoor installateurs is er goed nieuws: waar een duct testapparaat vroeger al gauw 80 kg woog, daar heeft Retrotect een apparaat geïntroduceerd dat slechts 9,5 kg weegt. “Elke installateur zou zo’n apparaat bij zich moeten hebben om de luchtkanalen op lekkages te checken.”

Retrotec
www.retrotec.com

BouwTotaal