Instrument KiK officieel toegelaten voor Wkb

Artikel delen

KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK) is op 9 juni 2022 definitief toegelaten als instrumentaanbieder in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) geeft daarmee aan dat het instrument KiK in alle opzichten voldoet aan de criteria volgens het Toetsingskader Wkb-instrument. Het instrument KiK is opgenomen in het Register instrumenten kwaliteitsborging. Daarmee hebben ook de KiK-kwaliteitsborgers een officiële status.

Kik

De Wkb verplicht om vanaf de verwachte ingangsdatum 1 januari 2023 voor gevolgklasse 1 vergunningsplichtige bouwprojecten gebruik te maken van een toegestaan instrument als KiK én een kwaliteitsborger. Het instrument KIK biedt specifieke voordelen. Dat komt omdat het instrument is ontwikkeld in nauwe samenspraak met onder andere ontwikkelaars, voorschrijvers, bouwbedrijven en kwaliteitsborgers. Met KiK voldoet de sector aan alle wet- en regelgeving in bouw en infra én aan private kwaliteitseisen. Het instrument is inzetbaar voor alle typen bouwwerken, wel en niet vergunningplichtig, en is in beginsel geschikt voor alle gevolgklassen.

Officiële status KiK-kwaliteitsborgers

Ton Jans, directeur KiK-KOMO geeft aan wat de toelating voor KiK-kwaliteitsborgers betekent: “De toelating van dit instrument brengt met zich mee dat ook de kwaliteitsborgers die een licentie hebben met KiK een officiële status hebben. Zij kunnen vanaf de startdatum Wkb formeel kwaliteitsborgingsprojecten uitvoeren voor de gevolgklasse 1. Op dit moment zijn er elf kwaliteitsborgers die een licentie hebben met KiK. Zij werken nu al in proefprojecten om zich samen met de keten voor te bereiden op de Wkb. In totaal zijn er bij die kwaliteitsborgers circa 75 gekwalificeerde medewerkers beschikbaar voor kwaliteitsborging. Wij verwachten een flinke toename van het aantal KiK-kwaliteitsborgers zodra de definitieve ingangsdatum Wkb bekend is.”

Kik

KiK-tool

De KiK-tool is de softwareapplicatie die specifiek is ingericht voor de Wkb. De bijzondere eigenschap is dat het de kans op het optreden van een risico tijdens een bouwproces, de omvang van dat risico en de gevolgen structureert. Daarna legt de tool de basis voor een efficiënte borging. De KiK-tool versterkt de kans om uniformiteit in kwaliteitsborging voor de bouw en infra te vergroten. Met de KiK-tool kunnen bouwpartijen de verplichte risicoanalyse bij bouwprojecten maken. In het borgingsplan maakt de tool zichtbaar wat te doen om deze risico’s te managen.

De veelzijdigheid in het gebruik maakt de tool geschikt voor verschillende doelen en partijen. Daarom is deze beschikbaar voor een brede toepassing in de gehele bouwkolom. Zo ontstaat een integraal gebouwdossier waarmee uiteindelijk de KiK-kwaliteitsborger zijn werkzaamheden doelmatig en effectief kan uitvoeren. De tool is nu al te gebruiken in Wkb-proefprojecten. Vanwege de hoeveelheid data die de KiK-tool in zich kan dragen, vormt de tool ook de basis voor het beheer van gebouwen.

KiK Komo
https://www.kik-komo.nl/https://kik-tool.nl/