Groei bouwsector sijpelt langzaam weg

Artikel delen

In 2021 behaalde de bouwproductie een nieuw record van meer dan EUR 130 miljard. In vergelijking met andere sectoren had de bouwsector nauwelijks te leiden onder de coronacrisis. Ook voor 2022 en 2023 verwachten we dat de sector nog licht blijft doorgroeien ondanks de flink hogere energie- en materiaalprijzen, de beperkte groei van de afgifte van bouwvergunningen en de stikstofproblematiek in voornamelijk de infrasector. In de installatie-, herstel- en renovatiemarkt zorgen hogere energieprijzen namelijk juist voor extra vraag naar energiebesparende bouwwerkzaamheden zoals de installatie van (hybride) warmtepompen, plaatsing van zonnepanelen en isolatiewerkzaamheden. Hierdoor blijft de totale bouwproductie naar verwachting dus nog licht groeien.

bouwmonitor

Orderboeken nog zeer goed gevuld

Orderboeken van bouwbedrijven zijn ook nog zeer goed gevuld. Gemiddeld hadden bouwbedrijven in mei 10,6 maanden aan werk op voorraad. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van deze eeuw. Vooral woningbouwers hebben nog goed gevulde orderboeken met 13,4 maanden werk voorhanden. Het zou uiteraard kunnen zijn dat door de materiaaltekorten werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden. Daardoor zouden niet uitgevoerde opdrachten in het orderboek blijven en deze daardoor ‘kunstmatig’ hoog blijven, dus zonder nieuwe instroom van orders maar alleen nog van bestaande orders. Dit lijkt echter niet het geval. Productieniveaus lagen begin 2022 op hogere niveaus dan een jaar eerder. Daaruit blijkt dat veel werkzaamheden zijn doorgegaan en er dus ook nieuwe instroom van nieuwe opdrachten in de orderboeken moet zijn geweest.