Bouwfouten

Artikel delen

Tegelwerk is nog niet af

Een alleenstaande jonge dame in een appartementje op de tweede verdieping laat haar badkamer opknappen. Alles eruit en met een indelingswijziging een nieuwe badkamer, is het idee. Er wordt een klusser gevraagd voor een offerte. Het bedrag is acceptabel, opdracht wordt verstrekt en hij gaat aan de slag. Alles verloopt vlotjes totdat er onenigheid ontstaat over hoe het er uit gaat zien. De klusser zegt steeds: “komt goed mevrouw, dat zult u zien als straks alles af is.” De vrouw wordt na de derde aanvaring zo boos dat de klusser wordt weggestuurd.

Tekst: Ing. Sjang den Ouden
Bureau voor Bouwpathologie BB

Afgebroken tegel op de hoek van de douchebak

Foto 1: Op de hoek van de douchebak is een tegel pasgemaakt, afgebroken en toch maar verlijmd.

Het probleem

De klusser geeft bij het offertegesprek aan al vele badkamers te hebben gedaan en laat foto’s zien. Dit ziet er overtuigend uit. Als de offerte dan ook nog goed betaalbaar blijkt mag hij beginnen. De klusser gaat aan de slag, maar al na het plakken van de eerste tegels gaat het mis. De vrouw had het anders verwacht: schoner, netter, strakker. In plaats van luisteren geeft de klusser aan dat het goed komt. De opdrachtgeefster ziet alleen maar meer slordigheden, zoals verschillende voegbreedtes, kleine stukjes tegels, niet vlak, vies en ga zo maar door. Als het kitwerk dan ook nog tegenvalt wordt de klusser weggestuurd en de rechtsbijstand ingeschakeld. Deze krijgt de melding dat de klusser zegt dat het tegelwerk nog niet af is, maar dat de vrouw vindt dat alles er weer uit moet. Dan maar een deskundige laten beoordelen.

Opening tussen bad en hoek

Foto 2. Op de hoek van het bad blijft een kleine opening over tussen bad en wand: hier is nog niks aangebracht.

Onderzoek

Verschil in kleur tussen tegellijm en voegsel

Foto 3. De lichte kleur is de tegellijm en de donkerder kleur het voegsel

Uit een vraaggesprek voorafgaande aan het onderzoek blijkt dat de offerte bestaat uit een mailberichtje van de klusser met een prijs bij een omschrijving; ‘vervangen inbouw badkamer en tegelwerk’. Er zijn geen tekeningen of andere technische omschrijvingen van het werk gemaakt. De jonge dame geeft aan dit nog nooit eerder te hebben gedaan en geeft aan dat de foto’s die de klusser had laten zien mooi waren. Dat wilde ze ook wel. Ze zou de kleuren hebben aangewezen op de foto’s en de indeling waren ze al pratend overeengekomen.

De klusser is niet komen opdagen bij het onderzoek. Bij aanvang van het onderzoek wordt de klusser door de deskundige gebeld. Op de vraag of hij dan telefonisch nog iets wil mededelen of vragen geeft hij aan: “Het tegelwerk is nog niet af, komt goed”. In de badkamer aangekomen is de eerste blik reeds voldoende om te zien dat hier veel fout is gegaan. Het tegelwerk is inderdaad nog niet af, maar bevat ook vele direct zichtbare gebreken en slordigheden.

Wandtegel die niets haaks staat

Foto 4. Ter plaatse van een kleine sprong in de wand is de wandtegel niet geheel vlak/haaks geplaatst. Hierop is een strookje vloertegel aangepast. Verder allemaal even slordig, niet sluitend of niet voegvullend en natuurlijk met de natte vinger geprobeerd door te strijken.

Erg slordig is dat er geen goede tegelverdeling is gemaakt op de wanden en de vloer. Hierdoor worden minder dan halve tegels verwerkt. Het is zelfs zo dat het deel dat is afgesneden voor de hoek, aan de andere zijde van de hoek is aangebracht: het ‘doorplakken’. Op de hoek van de douchebak is een tegel pasgemaakt, afgebroken en toch maar verlijmd (foto 1). Ter plaatse van een kleine sprong in de wand is de wandtegel niet geheel vlak/haaks geplaatst. Hierop is een strookje vloertegel aangepast (foto 4). Op de hoek van het bad blijft een kleine opening over tussen bad en wand: hier is nog niks aangebracht (foto 2).

Foto 5.

Het tegelwerk is al voorzien van voegwerk, ingewassen, maar lang niet alle voegen zijn vol gewassen. Daarnaast is een sterk kleurverschil zichtbaar in het voegwerk. De lichte kleur is de tegellijm en de donkerder kleur het voegsel (foto 3). Verder zijn er veel lijmresten op tegels en in voegen.

Verkeerde soort kit in badkamer

Foto 6

De voegen verschillen sterk in breedte en naast elkaar liggende tegels liggen niet even hoog. De meeste inwendige voegen zijn voorzien van kitwerk, sommigen niet. Allemaal even slordig, niet sluitend of niet voegvullend en natuurlijk met de natte vinger geprobeerd door te strijken (foto’s 4, 5 en 6). Op sommige plaatsen is rekening gehouden met de kleur van de tegel, hier is dan maar een transparante kit gebruikt omdat de juiste kleur niet beschikbaar was (foto 7)?

De genoemde punten zijn slechts een kleine selectie uit de vele opmerkingen die gemaakt konden worden over de gebreken en slordigheden aan het tegelwerk. Er is geen destructief onderzoek uitgevoerd naar de installatie van de badkamer.

Conclusie

De conclusie die is getrokken in de rapportage is dat het tegelwerk niet voldoet aan de verwachtingen van de jonge dame en zeer zeker ook niet aan de redelijke eisen van goed en deugdelijk werk. Dergelijke gebreken en slordigheden worden niet veroorzaakt doordat het werk nog niet af is. Het geleverde resultaat en de kwaliteit daarvan voldoet in zeer veel opzichten niet aan wat doorgaans van een professioneel handelend ondernemer in de bouw mag worden verwacht.

Transparante kit in verband met gekleurde tegels

Foto 7. Op sommige plaatsen is rekening gehouden met de kleur van de tegel, hier is dan maar een transparante kit gebruikt.

Herstel

Het hersteladvies is het gehele werk in de badkamer opnieuw uit te voeren voor wat betreft het tegelwerk en voegwerk. Om tot een juiste kwaliteit te komen zal de ondergrond op meerdere plaatsen moeten worden uitgevlakt met stucwerk. Daarnaast is aangeraden om de installatie van de douchebak, het bad en het toilet te controleren wanneer het tegelwerk is verwijderd.

BouwTotaal