De onmisbare rol van kadastrale kaarten bij de aankoop van onroerend goed

Artikel delen

Wanneer je het plan hebt opgevat om onroerend goed te kopen, zoals een huis, stuk grond, of een bedrijfspand, dan is het van essentieel belang om goed geïnformeerd te zijn over de eigenschappen van het perceel. Eén van de belangrijkste hulpmiddelen daarbij zijn kadastrale kaarten. Deze kaarten worden gemaakt en bijgehouden door het kadaster, die alle onroerende zaken in Nederland registreert. Op de kadastrale kaarten kan je informatie vinden als de exacte grenzen van een perceel, wat de afmetingen zijn, en wat voor bestemmingen er voor het perceel zijn uitgedacht.

Eigendomsinformatie

kadastrale kaarten Daarbuiten bieden kadastrale kaarten nog veel meer informatie. Zo kunnen zij je vertellen wie de eigenaar is van een perceel en kunnen ze je inzicht geven in de veranderingen die een perceel heeft ondergaan in de afgelopen jaren. Dit doen zij door middel van een rapport waarin luchtfoto’s zijn opgenomen van zeer recent tot ongeveer zestien jaar terug. Tevens kan je hypotheekinformatie opvragen over percelen, en inzicht krijgen in de gemeentelijke woonlasten. Een scala aan waardevolle informatie dus.

Conflictoplossing

Waar kadastrale kaarten ook vaak voor worden ingezet is het oplossen van conflicten en geschillen. Burenruzies gaan bijvoorbeeld vaak over mogelijke overschrijdingen van erfgrenzen, het plaatsen van schuttingen of andersoortige afscheidingen, het planten van bomen, struiken, of ander struikgewas dat eigendommen van de buren aan kan tasten, of conflicten over wie de eigenaar is van de grond onder een gemeenschappelijke oprit. Dit heb je mogelijk al eens voorbij zien komen bij een programma zoals De Rijdende Rechter, waarin dit soort burenruzies uitgebreid worden uitgelicht.

Juridisch en ethisch gelijk

Bij dit soort geschillen bieden kadastrale kaarten de eerste stap naar een oplossing, omdat die direct informatie geven over wie er in de juridische zin gelijk heeft. Echter zijn kadastrale kaarten hierin niet het antwoord an sich, omdat juridisch gelijk niet altijd hetzelfde is als ethisch gelijk. Gesprekken zijn het belangrijkste middel om tot een eventuele compromis te komen binnen dit soort geschillen, maar je staat wel sterker in je schoenen als je weet dat je het kadaster en de wet achter je hebt staan.

Bij de aankoop van onroerend goed is het daarom verstandig om je te laten informeren door kadastrale kaarten. Als je bij aankoop al op de hoogte bent van de exacte grenzen en overige eigendomsinformatie, dan weet je precies wat je rechten zijn en kan je op die manier geschillen met buren volledig uit de weg gaan. Zo kan jij het beste je voordeel doen met het brede scala aan geografische, ruimtelijke, en juridische gegevens van het Nederlandse kadaster.