Keurmerk Houtbouwers al voorbereid op Wkb

Artikel delen

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer in meerderheid besloten tot inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Met de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De houtbouwers met het Keurmerk HoutbouwersNL zijn al voorbereid op de Wkb.

Tekst: ing. Frank de Groot
Beeld: HoutbouwersNL

Eindelijk is de kogel door de kerk: op 1 januari 2024 treden dan toch echt de Omgevingswet en Wkb in werking. Het is dus zaak om gereed te zijn voor de Omgevingswet en daarmee de Wkb. “Met de Wkb zijn straks alle aannemers eindverantwoordelijk voor het gebouw dat ze opleveren. Dan wil je verzekerd zijn van bouwpartners die aan alle eisen voldoen. En dat is precies waar het Keurmerk HoutbouwersNL bij helpt. De houtbouwers met dit keurmerk borgen de kwaliteit van bouwen met hout in het hele bouwproces. Zo weet je zeker dat je goed zit”, zegt Mariëtte Willems. Zij is secretaris van de sectie Houtbouwsystemen van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) in Almere. HoutbouwersNL is een initiatief van deze sectie.

Duurzame keuze

“Begrippen als circulariteit of duurzaam bouwen zien we dagelijks in het nieuws. Het is evident dat we anders moeten omgaan met grondstoffen, goederen, productie, vervoer, et cetera, om klimaatverandering tegen te gaan en gezond te kunnen leven. Dat geldt zeker ook voor de bouwbranche. Houtbouwsystemen zijn flink in opmars omdat ze bijdragen aan het realiseren van klimaatdoelstellingen en passen binnen de trend van industrieel en flexibel bouwen”, aldus Mariëtte.

Door het duurzame karakter van houtbouw zijn alle houtbouwers met het keurmerk HoutbouwersNL in het bezit van certificaten van duurzaam bosbeheer (FSC, PEFC, Keurhout en STIP). Ze voldoen daarmee aan de eisen van de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) van de Rijksoverheid.

Hoe werkt het?

Meer dan vijftig producenten van houtskeletbouw, CLT, modulebouw en dak- en gevelelementen zijn aangesloten bij het op 12 april 2022 gelanceerde HoutbouwersNL. Dit is hét keurmerk voor houtbouwsystemen in Nederland. Bedrijven die dit keurmerk mogen dragen, committeren zich aan top-of-class houtbouw op gebied van toegepaste materialen, prestatie-eisen, productieproces en onafhankelijke toetsing daarop.

KOMO-certificering legt de juistheid van de toegepaste materialen, prestaties van de constructie en het productieproces vast. Alle werkprocessen van de bij HoutbouwersNL aangesloten bedrijven zijn vastgelegd in een systeem van interne kwaliteitsbewaking (IKB). Dit wordt onafhankelijk getoetst door Certificatie instelling SKH in Wageningen. Aanvullend op de Bouwbesluiteisen worden er in deze KOMO-certificaten (private) eisen gesteld die de kwaliteit van het geleverde product in haar toepassing borgt.

Vergaande automatisering en mechanisering in de productie zorgen voor een hoge en constante kwaliteit van de geproduceerde houten elementen of modules. Een Quick Response Manufacturing (QRM) maakt planningsafspraken eenvoudig en betrouwbaar.

Voorbereid op Wkb

Wie kiest voor houtbouw heeft volgens de secretaris bovendien prima mogelijkheden om zich voor te bereiden op de Wkb: “De houtbouwers met het Keurmerk HoutbouwersNL zijn namelijk al voorbereid op de Wkb. Bouwen met KOMO-gecertificeerde producten en processen helpt de bouwer én de kwaliteitsborger onder de Wkb.”

Bouwen met HoutbouwersNL maakt het kwaliteitsborgingsproces voor de aannemer dan ook een heel stuk makkelijker. De houtbouwers wordt regelmatig onafhankelijk getoetst, waardoor de kwaliteit is geborgd en er sprake is van een laag risicoprofiel. Het kan dus eenvoudig worden afgevinkt in het bouwdossier. De kosten voor kwaliteitsborging gaan daarmee omlaag. Bovendien helpt het de aannemer zijn bewijslast te managen. “Onder de komende Wkb is de kwaliteitsborger er nauwelijks tijd aan kwijt, waarmee deze dus sneller en goedkoper zijn werk kan doen. Onder meer de borgingsinstrumenten KiK van KOMO en WKI van Woningborg waarderen dit Keurmerk, met de koppeling naar KOMO-certificaten, dan ook in hun methodiek”, aldus Mariëtte.

Iedereen profiteert

De houtbouwers met het Keurmerk HoutbouwersNL zijn dus klaar voor de Wkb. Ze moeten dan wel aangesloten zijn bij de sectie Houtbouwsystemen van de NBvT. Mariëtte: “De beoordelingsrichtlijnen zijn in 2022 aangepast aan deze Wkb. Er is een splitsing gemaakt tussen publieke eisen in het Bouwbesluit en private eisen. De kwaliteitsborger kan bij de publieke eisen en prestaties eenvoudig checken welke onderdelen al geborgd zijn door de KOMO certificering. De private eisen zijn aanvullend op de publieke eisen. Denk hierbij aan vlakheid van elementen, de toleranties op afmetingen, enzovoort. Zowel de kwaliteitsborger als de houtbouwer, maar uiteindelijk ook de klant, profiteren van de professionaliteit van deze houtbouwers.”

Voor meer informatie: https://houtbouwsystemen.nl/keurmerk-houtbouwersnl/