Bouwsector in verschillende Europese landen

Artikel delen

De hoge groei in de Nederlandse bouw is voorbij. Een dalend aantal bouwvergunningen, de stikstofproblematiek, de hogere rente en hogere bouwkosten zullen naar verwachting de bouwproductie licht laten dalen in 2023. Hoe vergaat het in de bouw in andere Europese landen?

Verwachting Europese bouwsector

Duitsland

Het volume van de Duitse bouwsector is in 2022 met 1,5% gedaald, na een daling van 1,6% in 2021. Dit is de eerste keer sinds 2008-2010 dat er twee opeenvolgende jaren van krimp zijn waargenomen. De Duitse bouw lijdt onder de zwakke Duitse economie en heeft ook te maken met arbeidstekorten. De huidige lage waterstanden in de rivieren kunnen opnieuw leiden tot bevoorradingsproblemen bij de toelevering van bouwmaterialen.

België

De verwachting is dat de Belgische bouwsector in 2023 een lichte groei zal doormaken. De overheid stimuleert de sector met financiering voor energie-efficiëntie en verlaging van de btw-tarieven. Belgische aannemers worden door de automatische loonindexatie wel geconfronteerd met grotere loonstijgingen dan hun collega’s in buurlanden, naast de hogere kosten van bouwmaterialen.

Frankrijk

In Frankrijk kampt de bouwsector nog steeds met grote tekorten aan personeel en materialen, terwijl de bouw van nieuwe huizen onder druk staat. De Franse overheid heeft echter maatregelen genomen (onder andere MaPrimRénov programma) om renovatie- en duurzaamheidsactiviteiten te ondersteunen.

Spanje

In Spanje is de situatie zorgelijk, met een productieniveau dat eind 2022 bijna 25% lager was dan eind 2019. In tegenstelling tot andere EU-landen kampt de bouwsector in Spanje met een tekort aan vraag, terwijl de orderboeken wel verbeteren en investeringen vanuit de EU-herstelfondsen tegenwicht kunnen bieden. Voor 2023 verwachten we echter nog een verdere krimp voor de Spaanse bouw.

Maurice van Sante
ING Research
maurice.van.sante@ing.com