Garantie op materiaal, arbeid en eindresultaat

Artikel delen

Garanties van leveranciers gaan vaak niet verder dan het bouwproduct op zichzelf. Met Xella Construction Services krijgt de aannemer ook garanties op arbeid en eindresultaat. In het kader van de komende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt dat nog extra belangrijk.

Bouw

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt stapsgewijs ingevoerd. Het kabinet wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Dat moet de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren en zorgen voor minder bouwfouten en gebreken.

Invoering van de Wkb betekent onder meer een uitgebreidere aansprakelijkheid voor aannemers en de toetsing van bouwwerken door een onafhankelijke kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger kijkt niet alleen naar de tekeningen, maar ook naar wat er daadwerkelijk gerealiseerd is. De aannemer zal een uitgebreid dossier bij moeten houden van de werkzaamheden om aan te tonen dat zijn werk voldoet aan de gestelde wettelijke kwaliteitseisen.

Garantie op producten

Dat begint uiteraard met de toepassing van producten die aantoonbaar voldoen aan de eisen. Die moeten vervolgens ook gemonteerd zijn volgens de productvoorschriften. Xella helpt en ondersteunt aannemers hiermee. Als Xella bouwmaterialen levert, kan het bedrijf met behulp van KOMO-certificaten en duidelijke verwerkingsvoorschriften aantonen dat alle producten voldoen aan de vereiste kwaliteit. Zo zijn bijvoorbeeld alle verwerkingsrichtlijnen voor het werken met Silka elementen helder en overzichtelijk op een webpagina geplaatst, zowel wat betreft de voorbereiding als de montage en afwerking. Dit alles volgens de laatste technische inzichten en kennis over de dagelijkse bouwpraktijk.

Garantie op montage

Als Xella niet alleen de producten levert, maar ook de montage voor zijn rekening neemt, dan kan het met keuringsrapporten laten zien dat het materiaal ook juist gemonteerd is. Om klanten en de eigen supervisors te ontzorgen, heeft Xella hiervoor een gebruiksvriendelijk en uniform kwaliteitscontrolesysteem ontwikkeld. Xella neemt met Xella Construction Services zowel in het voortraject als op de bouwplaats de regie en eindverantwoordelijkheid op zich.

Xella Construction Services en Silka Construct zijn VCA**- en KOMO-gecertificeerd, werken volgens ISO 9001:2015 en beschikken voor alle werkzaamheden over duidelijke verwerkingsvoorschriften. Al de materialen én de montage worden geleverd inclusief keuringsrapporten. Zo is elke aannemer verzekerd van een eindresultaat dat voldoet aan de hoogste normen.

Xella
www.xella.nl