De juridische aspecten van KLIC en graafschade: wat je moet weten

Artikel delen

In de wereld van graafwerkzaamheden is het voorkomen van schade van het grootste belang, niet alleen vanwege de potentiële gevaren en ongemakken, maar ook vanwege de juridische implicaties. De wetgeving rondom graafschade in Nederland is vastgelegd om zowel gravers als netbeheerders te beschermen. Maar wat zegt de wet precies en wat zijn je rechten en plichten? In dit artikel duiken we in de juridische aspecten van KLIC en graafschade.

De WION – wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

KLICDe basis voor de juridische regelgeving rondom graafwerkzaamheden en de bescherming van ondergrondse netten ligt in de WION. Deze wet verplicht zowel gravers als netbeheerders om bepaalde stappen te volgen. Zo moeten gravers altijd een KLIC-melding doen voor aanvang van de werkzaamheden en moeten netbeheerders tijdig en correct informatie leveren over de ligging van hun netten.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De graver is altijd eerst verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van graafwerkzaamheden. Dit betekent dat de graver aansprakelijk kan worden gesteld voor de kosten als er schade ontstaat door nalatigheid of het niet correct opvolgen van de KLIC-informatie. Echter, als de netbeheerder onjuiste of onvolledige informatie heeft geleverd, kan de aansprakelijkheid verschuiven.

Bewijsvoering bij schade

In het geval van graafschade kan het soms een uitdaging zijn om te bepalen wie aansprakelijk is. Hierbij speelt bewijsvoering een cruciale rol. Foto’s van de situatie voor en na het graven, de ontvangen KLIC-informatie en getuigenverklaringen kunnen allemaal dienen als bewijs.

Verjaringstermijn

Het is belangrijk om te weten dat er een verjaringstermijn is voor het claimen van schade. In de meeste gevallen hebben partijen vijf jaar de tijd om schade te claimen, gerekend vanaf het moment dat de schade bekend werd. Echter, de specifieke omstandigheden kunnen deze termijn beïnvloeden.

Geschillen en bemiddeling

Mochten partijen het niet eens worden over de aansprakelijkheid of de omvang van de schade, dan kan een onafhankelijke derde partij ingeschakeld worden voor bemiddeling. Er zijn diverse instanties die kunnen helpen bij het oplossen van geschillen rondom graafschade.

Preventie boven repressie

Hoewel de wet duidelijke regels stelt over aansprakelijkheid en rechten, is het overkoepelende doel altijd om schade te voorkomen. Zowel gravers als netbeheerders hebben er baat bij om nauw samen te werken en de regels van de WION strikt te volgen.

Graafschade heeft niet alleen praktische en financiële gevolgen, maar kan ook leiden tot juridische geschillen. Door je bewust te zijn van de wet- en regelgeving, en door altijd een KLIC-melding te doen voor aanvang van graafwerkzaamheden, bescherm je jezelf en zorg je voor een veiligere werkplek. Het voorkomen van schade blijft altijd beter dan genezen, zowel op de werkvloer als in de rechtszaal.