Ook elders in EU daalt afgifte vergunningen nieuwbouwwoningen

Artikel delen

Niet alleen in Nederland is het aantal bouwvergunningen flink gedaald. Zo daalde ook het aantal vergunningen voor nieuwe woningen in de Europese Unie. In het tweede kwartaal van 2023 ging dat aantal met bijna 20% naar beneden (vergeleken met dezelfde periode vorig jaar). Europese huizenkopers zijn, net als de Nederlandse, terughoudend om een nieuwbouwwoning te kopen vanwege de hogere rente, de economische onzekerheid en de trage economische groei in veel landen.

De afgifte van vergunningen is een sterke indicator voor de toekomstige bouwproductie, en naarmate het aantal afneemt, verwachten we dalende volumes in de nieuwe woningbouw. Flinke structurele woningtekorten in veel Europese steden zorgen op lange termijn echter voor een aanhoudende vraag naar nieuwe woningen.

De Europese utiliteitsbouw (exclusief kantoren) heeft het beter gedaan, met slechts een marginale afname van de vergunningen voor nieuwe gebouwen. Dit komt grotendeels door de boom in e-commerce, die de vraag naar nieuwe logistieke centra en de bijbehorende vergunningen heeft gestimuleerd. Overheidsuitgaven voor gebouwen voor onderwijs en gezondheid zijn ook stabiel gebleven in veel Europese landen. Andere sectoren voelen de gevolgen van de lagere economische groei, de hoge rente en zowel geopolitieke als economische onzekerheid. Dit maakt hen terughoudender om te investeren in nieuwe panden. Over het geheel genomen is het volume van de vergunningen voor de Europese utiliteitsbouw slechts marginaal afgenomen.

Maurice van SanteMaurice van Sante
ING Research
maurice.van.sante@ing.com