Volledig circulair cement

Artikel delen

Heidelberg Materials en Urban Mine, de fabriek van Rutte Groep in Zaandam, bundelen de krachten voor de productie van circulair cement in Noord-Holland. Enerzijds wordt oud beton door Urban Mine via een innovatief proces ontleed in schoon grind, schoon zand en een fijne cementfractie (Freement). Deze fijne fractie zet de fabriek van Heidelberg Materials in IJmuiden (momenteel bekend als ENCI) in als bestanddeel van nieuw cement, dat dan opnieuw verwerkt kan worden in nieuw beton. Dankzij hun samenwerking, die sinds eind oktober 2023 operationeel is, bouwen beide bedrijven mee aan een duurzame en circulaire betonsector.

Cementwagen

Foto: Rutte Groep.

Met de ontwikkeling van het proces van Urban Mine zet De Rutte Groep (moederbedrijf van Urban Mine) een grote stap. Als koploper in de betonrecycling zijn ze als eerste onderneming ter wereld in staat om slooppuin te recycleren tot de originele componenten voor beton: grind, zand en een cementrijke fijne fractie. Deze fijne fractie wordt als het ware ‘bevrijd’ uit het beton; vandaar de naam ‘Freement’. Het slim breken (‘smart crushing’) van het beton gebeurt bij Urban Mine, de fabriek van Rutte Groep in Zaandam. Hierdoor kan maar liefst 400.000 ton slooppuin per jaar gerecycleerd worden.

“Tot nu toe wordt betonpuin veelal op een klassieke manier gebroken tot kleine brokjes, die vervolgens vaak eindigen als fundatiemateriaal onder wegen. Om het potentieel van volledig circulair beton te benutten, moet de betonrecyclingsmarkt evolueren. Met het procedé van Urban Mine zijn we nu in staat om uit oud beton Freement (een cementrijke fractie) vrij te maken. Dat geldt ook voor de originele zand- en grindfractie, waardoor beton opnieuw ingezet kan worden als volwaardige grondstof en dus niet langer een afvalproduct is. Het is positief dat de bouwsector steeds meer rekening houdt met de waarde van materialen. Als we er zorgvuldig mee omspringen, hebben ze een oneindige levenscyclus”, aldus René Rutte, directeur en oprichter van Urban Mine.

Cementfabriek

Foto: Rutte Groep.

Duurzaamheid prioriteit

Het Freement van Urban Mine zal op industriële schaal worden verwerkt tot een nog duurzamer hoogovencement in de fabriek van Heidelberg Materials in IJmuiden, en uiteindelijk in nieuw beton. Op die manier maakt Heidelberg Materials IJmuiden de betonrecycling volledig circulair. Voor het bedrijf is duurzaamheid een integraal deel van de bedrijfsstrategie. Zo wil de groep uiterlijk tegen 2050 koolstofneutraal zijn. De fabriek in IJmuiden kreeg eerder in 2023 al het gouden CSC-certificaat. Dat is een internationaal erkend certificeringssysteem gericht op verantwoorde herkomst voor beton, cement en granulaten.

“Duurzaamheid en CO2-reductie zijn topprioriteiten voor Heidelberg Materials. Uiterlijk in 2050 willen we ook klimaatneutraal beton kunnen produceren. Dankzij de samenwerking met Urban Mine zijn we erin geslaagd om de cementfracties (Freement) uit het beton te halen en deze opnieuw in nieuw cement te gebruiken. We zijn ervan overtuigd dat we met deze innovatie opnieuw een grote stap zetten om onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen om te zetten in realiteit”, licht Frank W. Kraaijenbos, Plant Manager bij Heidelberg Materials IJmuiden, toe.

Om het potentieel van circulair beton volledig te benutten, moet de betonrecyclingsmarkt steeds verder blijven evolueren zodat fijne fracties zo hoogwaardig mogelijk kunnen worden ingezet bij de productie van nieuw cement. Hiervoor zullen betrokken partijen nog nauwer moeten samenwerken om nieuwe mogelijkheden beter te benutten.