Sociale huurwoningen met groendak en mosgevelpanelen

Artikel delen

Met de grootschalige renovatie van 171 woningen in De Kuil in Bergen op Zoom zetten KAW en woningcorporatie Stadlander maximaal in op een klimaatadaptieve buurt. Daarvoor werd de samenwerking gezocht met innovatieve partijen, zoals biotechnologie-ontwikkelaar Respyre dat onderzoek doet naar mosgevelpanelen.

De sociale huurwoningen voor de renovatie.

De sociale huurwoningen voor de renovatie.

Niet alleen woningen verduurzamen, maar ook de straat en uiteindelijk zelfs de hele wijk klimaatneutraal in 2050. Dat is de ambitie van woningcorporatie Stadlander. Voor de renovatie van 171 woningen zijn KAW en Stadlander samen met Constructif op zoek gegaan naar zoveel mogelijk duurzame oplossingen voor De Kuil.

Klimaatadaptieve maatregelen kunnen elkaar versterken. Daarom heeft KAW bij de planvorming gekeken naar de hele omgeving: de straten, groenstructuren, daken en tuinen. Vanuit dat vergezicht presenteerde het architecten- en onderzoeksbureau verschillende ingrepen aan de gemeente om in de toekomst het straatprofiel te vergroenen. Bijvoorbeeld met groenstroken in straten, basistuinen aanleggen bij huurwoningen of waterpasserende tegels.

Groendaken

Alle woningen worden verder gerenoveerd en verduurzaamd. Ongeveer zeventig woningen krijgen een groen dak. De toepassing van groendaken is prijzig en lukt niet altijd in de sociale huursector, maar Stadlander durfde te innoveren en investeren. Alle woningen worden voorzien van zonnepanelen. Bewoners die dat willen kunnen kiezen voor een klimaatadaptieve berging of een opgeknapte garagebox voorzien van mos-sedum dak.

De sociale huurwoningen na de renovatie.

De sociale huurwoningen na de renovatie.

Mos op de gevel

Voor op de gevels ambieerden Stadlander en KAW borstweringspanelen waar mos op kan groeien. Mos draagt bij aan het terugdringen van warmte, neemt CO2 en stikstof op en zet dit om in zuurstof. Het fungeert daarnaast als natuurlijk luchtfilter doordat fijnstof wordt afgebroken. Een mooi plan, alleen de innovatieve panelen die KAW en Stadlander voor ogen hadden bestonden niet.

Vanuit een gezamenlijke groene ambitie is KAW met Constructif en Stadlander op zoek gegaan naar mogelijkheden om de mospanelen zelf te ontwikkelen. In samenwerking met biotechnologie-ontwikkelaar Respyre is de realisatie van de borstweringspanelen inmiddels in volle gang. Voor het waarborgen van de kwaliteit is het echter nodig dat het product nog net wat langer doorontwikkeld wordt. Voorlopig worden de gevels daarom nu eerst voorzien van een ander soort borstweringspanelen. Een prima tijdelijke oplossing, met echt mos, maar wel iets anders dan oorspronkelijk bedacht. KAW en Stadlander blijven de groei en doorontwikkeling van de innovatieve panelen door Respyre verwachtingsvol volgen.

Samenwerking bewoners

Met zoveel klimaatadaptieve veranderingen in de leefomgeving is het belangrijk om de bewoners te betrekken bij het proces. Door te werken met klankbordgroepen wordt rekening gehouden met de wensen van de bewoners. De uitwerking daarvan zit in de kleinste details. ‘Kan de was nog wel buiten hangen bij al dat groen?’, was bijvoorbeeld een vraag. De mospanelen zijn zo op de gevel geplaatst dat dit kan, net als voorheen. De bewoners zijn verder blij dat ze in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Maar dan wel in een comfortabele, duurzame woning in een gezonde en groene leefomgeving waar biodiversiteit steeds meer ruimte zal krijgen.