Werkvoorraad bouwbedrijven alweer gedaald

Artikel delen

De gemiddelde orderportefeuille in de totale bouwnijverheid bedroeg in november 10,2 maanden werk, een daling van drie tiende maand ten opzichte van oktober. In de burgerlijke en utiliteitsbouw kwamen de orderportefeuilles uit op 11,3 maanden werk. Zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw daalde de gemiddelde werkvoorraad met twee tiende maand. In de woningbouw kwamen de orderportefeuilles in november uit op 12,5 maanden werk, in de utiliteitsbouw bedroeg de gemiddelde werkvoorraad 9,6 maanden.

Orderportefeuille B&U

In de grond-, water- en wegenbouw bedroeg de gemiddelde werkvoorraad 8,3 maanden, drie tiende maand minder dan in oktober. In de wegenbouw namen de orderportefeuilles met één tiende maand af naar 7,1 maanden werk. In de grond- en waterbouw bedroeg de gemiddelde werkvoorraad in november 9,7 maanden. Door een aanpassing in de wegingsfactoren is in deze deelsector een sterke correctie opgetreden. Zonder deze correctie zou de werkvoorraad zijn uitgekomen op 10,4 maanden.

Orderportefeuille GWW

Iets minder dan de helft van de bouwbedrijven gaf in november aan belemmeringen te ondervinden bij de productie. In de b&u was een gebrek aan orders de belangrijkste oorzaak voor stagnatie, maar ook weersomstandigheden speelden een belangrijke rol.  In de gww had stagnatie vooral te maken met weersomstandigheden. Daarnaast waren een gebrek aan orders en personeelstekorten ook belangrijke oorzaken voor stagnatie.

Orderportefeuille Totaal

De productie is in de afgelopen drie maanden bij 18% van de bedrijven toegenomen en bij 19% van de bedrijven afgenomen. Van de bouwbedrijven beoordeelde 16% de orderpositie als groot, terwijl een vergelijkbaar aandeel van de bedrijven de orderpositie als klein beoordeelde. Daarnaast verwacht 16% van de bedrijven dat hun personeelsbezetting zal toenemen in de komende drie maanden, terwijl 7% van de bedrijven juist een kleinere bezetting verwacht. In de bouwnijverheid verwacht 58% van de bedrijven een prijsstijging in de komende drie maanden. Dit aandeel is in de afgelopen maanden weer fors gestegen.

Tabellen 2312

Tabellen 2312

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van december 2023 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 225 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Bron: EIB