Lokale grondwaterregulering: bronbemaling

Artikel delen

Of je het nu een strijd of harmonieuze partnership noemt, Nederland en water sinds al sinds de vroege geschiedenis onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat is niet vreemd, gezien de geografische locatie naast de Noordzee en gedeeltelijke ligging onder zeeniveau. Overheidsinstanties zoals provincies, gemeenten en waterschappen werken voortdurend eraan het grondwaterpeil op het ideale niveau te houden in een bepaalde regio. Maar soms is het nodig zeer lokaal het grondwater weg te pompen. De oplossing hiervoor is bronbemaling.

Een bouwput is in Nederland al snel een waterput

In Nederland hebben we veel verschillende soorten bodems. Aannemers met ervaring bij bouwprojecten weten ongetwijfeld dat het bodemtype mede bepaalt hoe werkzaamheden het best aangevlogen kunnen worden. Gaat het om een project op klei-, of veengrond bijvoorbeeld? Vooral daar is het bij het leggen van funderingen, leidingen of rioleringsbuizen en graven van tunnels belangrijk om rekening te houden met het grondwaterpeil. Wil je dat bouwers veilig en met droge voeten aan het werk kunnen, dan is in ons land eigenlijk altijd bronbemaling nodig.

Bronbemaling: wat is het eigenlijk?

Bronbemaling houdt in dat grondwater wordt opgepompt, om plaatselijk en tijdelijk het grondwaterpeil te verlagen. Om veilig en effectief te kunnen werken worden op strategische plaatsen filters geplaatst, en pompen aan de oppervlakte. Het opgepompte water wordt meestal via een leiding afgevoerd, bijvoorbeeld naar een nabijgelegen sloot. Op zoek naar een watertechniekspecialist die relatief kleine projecten voor zzp’ers en aannemers in de bouw of infra snel kan uitvoeren? Kijk dan eens op Bronbemaling.com.

Verschillende soorten bronbemaling

Afhankelijk van de specifieke situatie en behoefte bij een bouwproject, kan gekozen worden voor diverse soorten bronbemaling. Het hoofdonderscheid bestaat uit verticale of horizontale bronbemaling. De eerste optie is verticale bronbemaling. Hierbij brengt men op regelmatige afstand filters in de vorm van een geperforeerde buis aan in de grond. Deze worden vervolgens op een verzamelleiding aangesloten, die weer is verbonden met een vacuümpomp. Is verticale bronbemaling niet mogelijk of minder geschikt? Dan biedt horizontale bronbemaling vaak uitkomst. Bij deze methode graaft men de drains horizontaal in.

Afhankelijk van onder meer het bodemprofiel kan een specifiek ontwateringssysteem nodig zijn,  zoals zwaartekrachtbemaling, retourbemaling of spanningsbemaling. Deze laatste techniek wordt onder meer toegepast als er sprake is van een afsluitbare laag van bijvoorbeeld veen of klei. Door de waterdruk onder de ondoordringbare laag te verlagen, voorkom je welvorming of het openbarsten of scheuren van een bouwput.

Duurzame, gereguleerde bronbemaling

Bronbemaling moet zo weinig mogelijk impact hebben op mens en natuur. Daarom is het belangrijk om zo duurzaam mogelijk aan de slag te gaan, en te kiezen voor de meest energie- en milieuvriendelijke methoden. Om partijen die bronbemaling uitvoeren te kunnen sturen, is er sprake van wet- en regelgeving. Ook is het vaak nodig een vergunning aan te vragen voor de werkzaamheden.