Bouwkosten

Artikel delen

Kosten herstellen of vervangen cementdekvloer

Bij betonschade treden er scheuren in het beton op, is de betonwapening verroest of is het beton aangetast door vorst, sulfaat, chemicaliën of een alkali-silica-reactie. Afhankelijk van oorzaak en omvang van de betonschade moet het beton voor de reparatie dieper weggehakt worden. Met direct gevolg voor de herstelkosten van een betonreparatie met cementgebonden mortel.

Door www.casadata.nl

Een cementdekvloer kan op elke type betonvloer liggen, zoals een in het werk gestorte vloer of systeemvloer. De cementmortel voor de dekvloer is uit zand en cement samengesteld in een mengverhouding volgens NEN 2741. De vloerdikte varieert van minimaal 25 mm tot 80 mm. Een traditionele cementdekvloer vormt na uitharding één geheel met de constructieve ondervloer.

Cementdekvloer herstellen

Bij het herstellen van een kleine oppervlakte dekvloer, voert men de werkzaamheden voor de dekvloer handmatig uit met mortel uit de betonmolen op de bouwplaats. De bestaande cementdekvloer herstellen door een gedeelte daarvan handmatig uit te hakken, waarbij men het aangrenzende zoveel mogelijk intact laat. De onderliggende betonvloer reinigen, voorlijmen en vullen met de nieuwe vloermortel voor de cementdekvloer.

Voor een goede hechting op de ondergrond moet de ondergrond voldoende schoon zijn. Vaak is het raadzaam om de ondervloer vooraf op te ruwen of aan te branden. Bij aanbranden brengt men een mengsel van pure cement en water aan op de ondervloer om de hechting van de specie te verbeteren die op deze vloer moet komen.

Cementdekvloer vervangen

De bestaande cementdekvloer handmatig verwijderen, waarbij men het aangrenzende zoveel mogelijk intact laat. De onderliggende betonvloer reinigen, alvorens men de nieuwe cementdekvloer aanbrengt.
Voor een goede hechting op de ondergrond moet de ondergrond voldoende schoon zijn. Desgewenst de ondervloer vooraf opruwen of aanbranden met een mengsel water met pure cement. Een cementdekvloer kan men aanbrengen op elke type betonvloer.
Bij kleine oppervlaktes brengt men de dekvloer handmatig aan met mortel uit de betonmolen op de bouwplaats. Voor grotere hoeveelheden gebruikt men een traditionele pomp met slang (mipo) of een vulmachine systeem.

Voor een goede druksterkte van de vloer is de juiste korrelopbouw van het zand en de juiste hoeveelheid cement van groot belang. De dekvloeren kan men in verschillende kwaliteitsklassen uitvoeren, aangeduid met D15, D20, D30, D40, D50 en D75. De hogere sterkte klassen (D40, D50 en D75) past men meestal in industrie of utiliteitsbouw toe, waar men zeer hoge eisen aan hardheid en vlakheid van de vloeren stelt.

Herstel- en vervangingskosten

Bij de herstel- en vervangingskosten is uitgegaan van een cementdekvloer in de kwaliteitsklasse D30.
Elk kostenbedrag is gedetailleerd berekend met alle directe uitvoeringskosten van arbeid en materiaal.

De kosten zijn exclusief vloerverwarming, krimpnet, bouwplaatskosten en kosten beschermende maatregelen. De kosten zijn inclusief het bij herstel plaatselijk en bij vervanging geheel verwijderen van de bestaande cementdekvloer, container- en transportkosten, alsmede stortkosten van het afgekomen materiaal.
De loonkosten van € 42,12 per uur is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico.
Alle complete calculaties van de herstelkosten en vervangingskosten van een cementdekvloer zijn na het inloggen te zien op www.casadata.nl. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17%, dat bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico.

Download hier de tabel bouwkostentebel dekvloer in exel

BouwTotaal