MKB Convenant Rotterdam: Eerlijk product voor eerlijke prijs

Artikel delen

Op initiatief van 22 bedrijven zijn sinds de start van het in 2011 gesloten open MKB Convenant Rotterdam veel projecten in de gemeente Rotterdam succesvol gerealiseerd op basis van een vergaande samenwerking. Deze pilots krijgen nu vervolg in het convenant ‘Programmatische Aanpak MKB Rotterdam’, dat op Infratech in bijzijn van Staatssecretaris Mona Keijzer gelanceerd is.

Het convenant houdt in dat MKB-bedrijven meedenken over toekomstige aanbestedingen door de gemeente Rotterdam. Voorzitter Maxime Verhagen: “Vele MKB-bedrijven zijn lid van Bouwend Nederland. Wij ondersteunen dit convenant daarom van harte; het is van groot belang dat dit uitgerold wordt over heel Nederland. Het mooie hiervan is dat er wordt uitgegaan van partnerschappen, en niet van wantrouwen. In plaats van zelf de vraag te formuleren, wordt de markt nu vooraf al betrokken. Beide kanten van de tafel hebben daar baat bij, en er wordt een beter product gemaakt voor een eerlijke prijs. Volgende week spreek ik Sharon Dijksma, wethouder verkeer van gemeente Amsterdam, en ik zal haar voorstellen dit Rotterdamse convenant ook te gebruiken voor het herstel van de Amsterdamse kademuren.”

Staatssecretaris Mona Keijzer onderschreef het geluid van Maxime Verhagen: “Een eerlijk product voor een eerlijke prijs. Dat is wat hier op macroniveau gebeurt. Het is mooi dat je tijdens het inkoopproces al in gesprek gaat met de mensen die het straks bouwen en die er verstand van hebben. Dit convenant verdient navolging, en zal zeker bijdragen aan een goede relatie tussen ondernemers en overheid.