VBR sluit aan bij Bouwend Nederland

Artikel delen

De Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR) heeft zich op 1 januari 2023 aangesloten bij Bouwend Nederland, als Vakgroep gecertificeerde BetonReparatiebedrijven. VBR blijft dus VBR, de leden blijven gecertificeerd op het hoogste niveau en de VBR blijft zich bezig houden met haar vakgebied en vakmanschap: betonreparatie en -onderhoud.

Man die boort in het plafond

De bouwwereld gaat zich steeds meer bezighouden met renovatie en staat hierin voor een flinke opgave. Deze opgave vraagt om intensieve samenwerking, vooral als het om vakkennis gaat. Zeker bij oudere objecten is herstel niet altijd voldoende en moeten er versterkingsmaatregelen worden getroffen om aan de huidige maatstaven te voldoen. Door kennis te bundelen is veel mogelijk.

Samenwerken binnen de branche doet VBR al in het BetonOnderhoudsPlatform (BOP). De VBR wil echter in de hele bouwsector haar meerwaarde laten zien. Door aansluiting bij Bouwend Nederland vindt de brancheorganisatie daar een podium en een groot bereik. Bouwend Nederland gaat daarnaast de vereniging faciliteren zodat de VBR de handen vrij heeft om zich te focussen op met name kennisontwikkeling, scholingen, kwaliteit en veiligheid.