Koninklijke Bouwend Nederland: een kroon op ons werk

Artikel delen

Bouwend Nederland heeft op 7 december 2020 de oorkonde die hoort bij het Predicaat Koninklijk ontvangen uit handen van de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Dit gebeurde tijdens het online congres Nu Bouwen aan Morgen waar Bouwend Nederland met leden en stakeholders het 125-jarig bestaan vierde. Bouwend Nederland is door dit bijzondere blijk van waardering buitengewoon vereerd en zal vol trots Koninklijke toevoegen aan haar naam.

Rijke historie

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Ze is met 4400 lidbedrijven, van klein tot groot, dé branchevereniging van de bouw- en infrasector in Nederland en richt zich op belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice voor de aangesloten ondernemingen.

De basis van onze vereniging werd op 14 november 1895 gelegd in het gebouw Kunsten en Wetenschap in Den Haag. Toen werd de Nederlandsche Aannemers Bond (NAB) opgericht. De bond maakte zich vanaf die dag hard voor de belangen van aannemers. De NAB ging destijds van start met 87 leden in zes afdelingen.In 1919 werd de landelijke Bond van Patroons Verenigingen (PBBN) opgericht om meer aandacht te geven aan de sociale zaken binnen de sector. In 1935 fuseerden NAB en PBBN tot NAPB, de zogenaamde Nederlandse Aannemersbond en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Nederland.

Veertig jaar later besloten de NAPB en het Algemeen Verbond Ondernemers Bouwnijverheid (AVOB) de krachten te bundelen in het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB). Het NVOB vertegenwoordigde voornamelijk het midden- en kleinbedrijf. In 2002 ging het NVOB samen met VG Bouw (Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid). Hier is BouwNed uit ontstaan dat twee jaar bestond en de opstap was naar de oprichting van Bouwend Nederland. Het huidige Bouwend Nederland ontstond in 2004 uit een fusie tussen het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVB) met BouwNed, VIANED, Bolegbo-vok en vocBetonbouw.

Trots op onze sector

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, ontving de oorkonde die hoort bij het Predicaat Koninklijk van Jaap Smit, de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en in aanwezigheid van Michel Bezuijen, burgemeester van Zoetermeer: “We zijn enorm dankbaar en trots dat we vandaag deze mooie kroon op het werk van de hele bouw- en infrasector mogen zetten. De voorbije 125 jaar hebben we dankzij de ondernemerszin, de creativiteit en wilskracht van onze leden en rechtsvoorgangers gebouwd aan een vitale sector. Ik wil ook graag mijn dank uitspreken aan alle medewerkers en oud-medewerkers van Bouwend Nederland en al haar rechtsvoorgangers. We zullen het Predicaat Koninklijk met trots voeren en samen met onze leden door blijven bouwen aan het Nederland van morgen.”