Renovatieplanning en bewonerscommunicatie anno 2019

Artikel delen

Het renoveren van woningen is een complexe aangelegenheid waar veel partijen bij betrokken zijn en waarbij communicatie met de bewoner van zeer groot belang is voor een succesvolle afloop. Tot nog toe was er geen ERP oplossing die dit proces volledig en integraal kon aansturen. Daar is nu verandering in gekomen.

BouwInfosys ontwikkelde samen met Maasveste Berben Bouw uit St. Odiliënberg de nieuwe module ‘Renovatiebegeleiding’ binnen BouwWorks, het meest uitgebreide ERP systeem voor aannemers in de bouw.
De module ‘Renovatiebegeleiding’ is primair bedoeld voor het (grafisch) plannen, aansturen, communiceren en bewaken van grootschalige renovaties voor corporaties maar kan ook eenvoudig worden ingezet voor kleinschalige renovaties voor bijvoorbeeld particulieren.
Bij grootschalige renovaties zijn normaliter vier partijen betrokken: de bewoner, de aannemer (uitvoerder), de onderaannemer en de corporatie. BouwWorks heeft de module ‘Renovatiebegeleiding’ ontwikkeld voor de aannemer die de hele renovatie plant, uitvoert (eventueel deels uitbesteed) en communiceert naar de betrokken partijen.

De belangrijkste onderdelen van ‘Renovatiebegeleiding’ zijn werkopname op locatie, woningbeheer op projectniveau, renovatieplanningen, woningbegeleiding en een webapp voor bewoners. De bewoner krijgt via zijn smartphone te zien welke werkzaamheden gedaan gaan worden en kan zelf keuzes maken in de opties die door de corporatie worden aangeboden. Daarbij is direct zichtbaar wat een gekozen optie voor consequentie heeft voor de maandelijkse huurprijs.
Het plannen van de renovatie gebeurt in een grafisch (drag-and-drop) planscherm. Na inplannen kunnen de werkzaamheden eenvoudig worden doorgezet naar de tablet van de medewerker buiten of naar de onderaannemer. De module ‘Renovatiebegeleiding’ is een integraal onderdeel binnen BouwWorks. Iedere aannemer die gebruik maakt van BouwWorks kan ook deze functionaliteit gaan inzetten.

BouwInfosys
www.bouwinfosys.nl

Bezoek BouwInfosys op Bouwbeurs 2019, Hal 8, standnr. 8.E069