Prefab luchtdicht bouwen

Artikel delen

Vanaf 2020 moet al onze nieuwbouw bijna energieneutraal zijn. Om deze doelstelling te kunnen halen, is energiezuinig bouwen noodzakelijk. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is luchtdicht bouwen, waarmee het energieverlies door luchtlekken gereduceerd wordt. Door een goede gebouwschil te maken, kan de slimme aannemer besparen op de warmtepomp en zonnepanelen. We moeten ervoor zorgen dat er minder energie verloren gaat, dan hoef je ook minder energie toe te voegen.

De Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) ontwikkelingen lopen synchroon met diverse andere trends in de bouw, die de uitvoering ervan bemoeilijken. Handjes op de bouw worden steeds schaarser. Om dit tekort te ondervangen, zetten steeds meer bouwbedrijven in op industrialisering. Dit vraagt om een andere benadering van luchtdicht bouwen én de producten die hiervoor nodig zijn.

Prefabricage

In de toekomst wordt steeds meer ingezet op prefabricage. Zowel in de woningbouw als in de utiliteits- en industriebouw, waarbij producten in de fabriek, op klantmaat en onder de beste (klimaat)omstandigheden worden vervaardigd. Van de constructie tot en met de installaties én gevelelementen, die inclusief ramen, deuren, beglazingen en afdichtingsmaterialen worden geleverd. Om hier optimaal invulling aan te geven, is een integrale bouwaanpak noodzakelijk. Het Dichtgarant concept sluit hier perfect op aan.

Als producent van kunststofschuim afdichtingsproducten houdt Celdex zich ook bezig met luchtdicht bouwen. Het heeft een uitgebreid productenpakket ontwikkeld, van de luchtdichting van enkel- en meervoudige dakdoorvoeren tot en met de oplegging en luchtdichting van vloerelementen en luchtdichting van stelkozijnen op kalkzandsteen en betonnen spouwbladen. Typische prefabproducten zijn Celdex EPDM Stelkozijnband, Panelseal en Pre-Seal voor de luchtdichting van aansluitnaden bij lichtere en zwaardere bouwelementen.

Dichtgarant

Dichtgarant gaat verder dan de ontwikkeling en productie van (prefab) luchtdichtingsproducten. Het betreft een totaalaanpak voor luchtdicht bouwen, waarin ook advisering, training en begeleiding zijn geïntegreerd. Drie accountmanagers en een productmanager Luchtdicht Bouwen zetten zich dagelijks in om de aannemerij, bouwbedrijven en de toeleverende industrie optimaal te ondersteunen. In de adviesfase wordt meegedacht over de constructie, materiaalgebruik en kritische aansluitingen. Detailleringen van daken, gevels, vloeren en kozijnen worden nauwgezet in kaart gebracht, waarna de best passende producten voor ieder project worden geselecteerd, geproduceerd en geleverd. Om vlekkeloze montage te garanderen, wordt voor goede begeleiding en training gezorgd. In de fabriek van de verwerker, op de bouwplaats óf bij Celdex in Boxtel. Op verzoek wordt de luchtdichtheid van de producten voor oplevering onafhankelijk getest, door middel van een thermografische analyse of blowerdoortest. Om de beoogde eindkwaliteit te waarborgen, beschikken de accountmanagers over STA bouwsoftware waarmee ze de verwerking van de producten binnen het bouwproces toetsen. Luchtdicht bouwen met Dichtgarant sluit zo naadloos aan op het kwaliteitsborgingssysteem van de klant.

Nieuwe website voor luchtdicht bouwen

Kortgeleden heeft Celdex een compleet nieuwe website gelanceerd. Op deze website zijn producten en oplossingen voor luchtdicht bouwen nog makkelijker te vinden. Daarnaast heeft Celdex een Dichtgarant detailboek uitgebracht, waarin niet alleen de ontwikkelingen, bottlenecks en (product)oplossingen voor luchtdicht bouwen worden gedeeld, maar ook meer dan 50 standaard detailleringen zijn opgenomen.

Bezoek de website celdex.nl en download het Dichtgarant detailboek of vraag een gedrukt exemplaar aan via sales@celdex.nl .