Bouwkeramiek voor kringloopeconomie

Artikel delen

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, presenteerde branchekoepel Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek de poster ‘Circulair met bouwkeramiek’. De visualisatie toont op bondige wijze de vele mogelijkheden om met gebakken bouwproducten circulair te bouwen. De toepassingen worden getoond aan de hand van een artist impression van het innovatieve Funda Huis©, samengesteld op basis van voorkeuren van bezoekers van website Funda.

Net als hout, vlas, schapenwol en schelpen is ook klei uit de grote rivieren een hernieuwbare grondstof. Dat is een natuurlijke en ruim beschikbare, bovendien lokale grondstof. De hernieuwbaarheid blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door Deltares in samenwerking met de Universiteiten van Utrecht en Wageningen. ‘’Deze oneindig beschikbare primaire grondstof vormt een welkome aanvulling op een op hergebruik en inzet van secondaire grondstoffen gebaseerde circulaire economie”, aldus KNB-directeur Ewald van Hal bij de presentatie. Hij wijst daarbij op de meerwaarde van kleiwinning voor de ontwikkeling van nieuwe natuur en de bijdrage aan hoogwaterveiligheid in het rivierengebied.

Levenslang onderhoudsvrij

In de gebruiksfase onderscheiden keramische producten zich, ook die voor de bouw, door een zeer lange levensduur zonder onderhoudsnoodzaak. Verder zijn de producten onbrandbaar, niet giftig, kleurecht, vormvast en geven ongekende mogelijkheden tot hergebruik. Dat alles resulteert in gunstige milieuprestaties over de gehele levensduur, aangeduid als Milieukostenindicator (MKI-waarde).

Funda Huis© en de waarde van stijl

Heren 5 Architecten en Dingeman Deijs Architecten ontwierpen op basis van ‘funda’s big data’ het droomhuis van de Nederlandse woonconsument: het rijtjeskasteel. In deze rijtjeswoning met het ruimtelijk gevoel van een kasteel, worden veel keramische bouwproducten toegepast. Dat hoeft niet te verbazen omdat de woonconsument voorkeur voor bouwkeramiek heeft. Dat is althans af te leiden uit onderzoek door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) ‘De Waarde van Stijl’ in 2014. Aansluiten bij de materiaalvoorkeur van gebruikers leidt tot een zorgvuldig en sparend gebruik. Ook dat is circulair.

De nieuwe poster is te downloaden maar ook te bestellen via de website van KNB: www.knb-keramiek.nl.