Veilig ademhalen, schone lucht

Artikel delen

Bij werkzaamheden als schuren, snijden, zagen en frezen komt veel stof vrij. Iedereen die in de bouw werkt heeft hier mee te maken. Het is belangrijk om je hiertegen te beschermen want het inademen van stof kan schadelijke gevolgen hebben.

De schadelijke gezondheidseffecten als gevolg van verkeerd gebruik of zelfs het ontbreken van ademhalingsbescherming worden in de praktijk nogal eens onderschat. Op korte termijn zal men hier vaak niet veel last van hebben, maar op latere leeftijd treden symptomen op en kunnen op den duur zelfs ernstige ziekten ontstaan zoals longkanker en nierziekten.

De toegenomen aandacht voor de gezondheidsrisico’s zorgt ervoor dat bedrijven steeds meer maatregelen nemen, maar er valt nog veel te winnen op het gebied van ademhalingsbescherming.

3M investeert continue in beter draagcomfort en hogere veiligheid van ademhalingsmaskers. Zo zorgen ze ervoor dat mensen het dragen van ademhalingsbescherming zo min mogelijk als een last ervaren. Eén van de nieuwste producten van 3M is het 3M Secure Click HF-800 halfgelaatsmasker dat, met het nieuwe filtersysteem met vier luchtstromen, zorgt voor een makkelijke comfortabele ademhaling.

Of je goed beschermd bent, kun je eenvoudig testen door een drukknop op het masker. Deze controleert of er geen luchtlekkages in de afsluiting zijn. De halfgelaatsmaskers hebben een flexibel neusprofiel en zijn verkrijgbaar in drie maten (S, M en L). Hierdoor is het geschikt voor verschillende gezichtstypes -en afmetingen.

Wil je meer weten over ademhalingsbescherming? Of wil je het masker zelf ervaren? Meer informatie vind je op www.3msafety.nl/secureclick

www.3msafety.nl