Energielabels nieuwbouwwoningen krijgen A met plusjes

Artikel delen

In de slipstream van de nieuwe BENG-regelgeving krijgen woningen per 1 juli 2020 een nieuwe indeling van energielabels. De indeling is in concept gepubliceerd en staat open voor internetconsultatie. Nieuwbouwwoningen kunnen zich onderscheiden met één tot vier plusjes achter het A-label.

Een langlopende wens van de Lente-akkoord partijen gaat met de nieuwe energielabel indeling in vervulling. Nieuwbouwwoningen kunnen zich eindelijk onderscheiden met één of meer plusjes achter de A.

Energieprestatie in kWh/m2 jaar

De nieuwe meetmethode vervangt de Energie-Index (EI) door BENG 2, het primair fossiel energieverbruik. Dit is de basis voor de verschillende klasse-grenzen van energielabels. Dit houdt in dat de energieprestatie-indicator voortaan wordt uitgedrukt in kWh/m2 jaar.
Ook de puntenwaardering in WWS is aangepast. Met de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de rekenwijze voor netto warmtevraag veranderd, waardoor ook de klasse-grenzen voor de EPV zijn gewijzigd. De oude rekenwijze is zo zuiver mogelijk omgezet naar een nieuwe.

Consultatie

De precieze uitwerking vindt u op Overheid.nl.

Klassenindeling energielabel woningen kWh/(m2.jaar):

  • A++++ Primair fossiel energiegebruik ≤ 0
  • A+++ 0 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 50
  • A++ 50 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 80
  • A+ 80 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 110
  • A 110 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 165
  • B 165 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 195
  • C 195 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 255
  • D 255 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 300
  • E 300 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 345
  • F 345 < Primair fossiel energiegebruik ≤ 390 • G Primair fossiel energiegebruik > 390

Bron: Lenteakkoord