CAO Schilders Algemeen Verbindend Verklaard

Artikel delen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 november 2019 besloten om de CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (CAO SAG) algemeen verbindend te verklaren (AVV). Hierdoor is de CAO SAG per 21 november 2019 van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak.

Foto: Sjoerd de Jonge, Sigma Coatings.

De AVV van de CAO SAG heeft lang op zich laten wachten. Daarvoor waren twee redenen. De belangrijkste oorzaak was een overlap van de werkingssfeer van de CAO SAG met die van de CAO voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf (CAO Vlakglas). Cao’s mogen niet overlappen, omdat het helder moet zijn voor een werkgever onder welke cao hij valt. In voorkomende situaties moeten de betreffende cao partijen dit samen oplossen. Dit is vlak voor de zomer opgelost na constructief overleg tussen cao partijen Vlakglas en cao partijen SAG.
De tweede oorzaak voor vertraging van de AVV was het bezwaarschrift dat FNV en CNV Vakmensen hadden ingediend op het verzoek van AVV van de cao SAG door LBV en OnderhoudNL. FNV en CNV Vakmensen hadden diverse bezwaren ingebracht. Echter, deze bezwaren zijn niet relevant verklaard door het Ministerie van SZW, waardoor de CAO SAG algemeen verbindend kan worden verklaard.
OnderhoudNL en LBV zijn verheugd met de AVV van de CAO SAG. Hierdoor is weer een gelijk speelveld gerealiseerd voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak. Bovendien zien cao partijen met deze AVV een erkenning voor de CAO SAG. De cao heeft een looptijd tot en met 30 september 2021.