Nieuwe ‘Planet Passionate’-strategie voor CO2-reductie

Artikel delen

Kingspan, toeleverancier aan de bouw, heeft een nieuwe, 10-jarige strategie gelanceerd. Deze ‘Planet Passionate’-strategie bestaat uit 12 ambitieuze doelstellingen die de impact van Kingspan’s bedrijfsvoering en productie aanpakken op de vier kerngebieden: energie, CO2, circulariteit en water.

 

Daarin doet Kingspan de de volgende toezeggingen die tegen 2030 behaald dienen te zijn:
Energie: 60% van alle Kingspan werkzaamheden rechtstreeks van energie voorzien uit hernieuwbare energie waarbij minimaal 20% van deze energie op productielocaties gegenereerd wordt (nu 5,9%)
CO2: nul procent CO2 productie en een reductie van 50% van de product CO2-intensiteit van primaire leveranciers bereiken
Circulariteit: 1.000.000.000 PET-flessen per jaar upcyclen tot isolatieproducten en bedrijfsafval van alle locaties niet meer te storten
Water: 100.000.000 liter van het water dat Kingspan gebruikt, uit regenwater winnen

In aanvulling op haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid kondigt Kingspan vandaag ook haar lidmaatschap van het toonaangevende netwerk voor circulaire economie aan: de ‘Circular Economy 100’ (CE100) van de Ellen MacArthur Foundation.
De bouwsector is één van de grootste producenten van koolstof en broeikasgassen. Bouwplaatsen en gebouwen zijn momenteel goed voor 39% van alle CO2-uitstoot wereldwijd. De World Green Building Council schat dat embodied carbon – CO2 dat wordt gebruikt bij de productie, constructie en afvoer van bouwmaterialen – verantwoordelijk zal zijn voor de helft van de totale koolstofvoetafdruk van nieuwbouw tussen nu en 2050. De bouwsector is ook verantwoordelijk voor ongeveer 30% van al het afval dat wereldwijd op stortplaatsen terecht komt.
In 2011 heeft Kingspan een Net Zero Energy programma aangekondigd met als doel om in 2020 haar operationele energieverbruik voor 100% van hernieuwbare energie te laten voorzien. Het bedrijf ligt op schema om dit doel te bereiken. Als onderdeel van dit programma heeft Kingspan zich ook aangesloten bij het Science Based Targets initiatief, waarbij een doelstelling van 10% reductie van de Scope 1, 2 en 3 broeikasgasemissies werd vastgesteld. Dit was een belangrijke eerste stap op weg naar Kingspan’s doel om haar CO2- uitstoot te verminderen, Planet Passionate is het volgende doel.