Klimaatakkoord vraagt praktijkoplossingen

Artikel delen

Met het verschijnen van het Klimaatakkoord op 28 juni 2019, zijn de piketpalen voor een duurzamer Nederland duidelijk geslagen. Een enorme opgave, vooral de verduurzaming van de bestaande bouw. We zullen vooral de natuurlijke momenten moeten gebruiken om energiemaatregelen te nemen in de bestaande bouw. Deze uitdaging vraagt praktijkoplossingen, zoals de Compofloor renovatievloer. Deze geïsoleerde prefab vloer maakt vervanging van begane grondvloeren in één dag mogelijk.

Na het verwijderen van de bestaande vloer worden de speciale renovatie-ankers van de Compofloor aangebracht in de bouwmuren.

Tekst: ing. Frank de Groot

Hoofddoel van het Klimaatakkoord is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 % in 2030 ten opzichte van 1990. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Dat gaat vooral over de vervanging van aardgas door iets anders. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. De leden van Aedes beloven daarom in de Aedes-Woonagenda dat de woningen in de corporatiesector in 2021 gemiddeld label B hebben. Een enorme opgave dus.

Over de ankers wordt een composiet oplegprofiel exact op hoogte gesteld. Vervolgens wordt hier oplegvilt op aangebracht, waarna tenslotte de nieuwe vloerelementen worden geplaatst.

Beter isoleren

Een belangrijke opgave binnen de bestaande bouw is het verminderen van het energieverlies door slecht geïsoleerde vloeren, gevels en daken. De Trias Energetica is de meest toegepaste strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. De eerste stap daarin is beperking van de energievraag. Pas daarna volgen de minder duurzame stappen 2 en 3: gebruik energie uit hernieuwbare bronnen (zoals zonne- en windenergie) en gebruik – indien nog nodig – tot slot zo efficiënt mogelijk (fossiele) energiebronnen. Stap 1 vraagt vooral om goede isolatie. Een goed geïsoleerde woning vraagt immers weinig energie voor verwarming en koeling.

Over de ankers wordt een composiet oplegprofiel exact op hoogte gesteld. Vervolgens wordt hier oplegvilt op aangebracht, waarna tenslotte de nieuwe vloerelementen worden geplaatst.

Goed isoleren wordt ook in de nieuwbouw belangrijker met de komst van de BENG-eisen vanaf 1 juli 2020. Na bijna vijfentwintig jaar nemen we afscheid van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Om de BENG eisen te kunnen berekenen komt er een nieuwe bepalingsmethode die is vastgelegd in een gratis verkrijgbare Nederlands Technische Afspraak: NTA 8800. In die bepalingsmethode is de Primaire Energie Factor (PEF) voor elektriciteit van 2,56 naar 1,45 verlaagd. Op dit moment wordt namelijk nog gerekend met een gemiddelde opwekkingsrendement van 39%. Door schonere centrales en de toevoeging van duurzame energiebronnen, ligt dit percentage in werkelijkheid hoger. Daarom heeft de overheid er nu voor gekozen om dit rendement te verhogen naar 69%. Het gevolg is dat all-electric opties nu veel beter scoren ten opzichte van de gasopties, biomassa of stadsverwarming dan in de huidige bepalingsmethode voor EPC, NEN 7120. Warmtepompen zullen daardoor de komende jaren veel populairder worden. Ook in de bestaande bouw, omdat steeds meer bestaande woningen van het aardgas worden afgehaald. Maar een warmtepomp is het meest efficiënt, indien deze gecombineerd wordt het lage temperatuur verwarming (LTV), zoals vloerverwarming. Doordat LTV met veel lagere temperaturen werkt dan bijvoorbeeld traditionele cv-radiatoren, moet een woning ook veel beter geïsoleerd zijn om het binnen comfortabel te houden. Ook hier geldt dus weer: beter isoleren!

Vloerisolatie

In de bestaande bouw zijn de vloeren vaak een vergeten bouwdeel. Gevels en daken worden aanvullend geïsoleerd. Logisch, want als de gevel en dak toch al een opfrisbeurt krijgen, kun je ze gelijk

ook beter isoleren. Voor de begane grondvloeren is dit veel lastiger. De overlast voor bewoners moet beperkt blijven en de kosten mogen ook niet te hoog oplopen. Dus blijft de begane grondvloer een aandachtspunt bij woningrenovatie. Feitelijk is dit heel vreemd, want het heeft weinig zin om de hele schil optimaal te isoleren en dan de oude begane vloer ongemoeid te laten. Veel bestaande woningen hebben nog houten vloeren. Voor dit type vloeren heeft Compofloor een geïsoleerde prefab vloeroplossing ontwikkeld, waarmee de bestaande houten vloer in korte tijd is te vervangen.

Op de vloerelementen wordt een 22 mm dikke OSB4 plaat gemonteerd.

Compofloor

Het Compofloor vloersysteem bestaat uit prefab cassettes met een minimale Rc waarde van 4,44 m2K/W (nieuwbouweis is 3,5 m2K/W!). De cassettes zijn gemaakt van een composiet materiaal en hebben een vulling van EPS. Door gebruik van verschillende typen isolatie, kan er desgewenst gevarieerd worden in de isolatiewaarden. De vloer is ontwikkeld in samenwerking met TU Eindhoven en IMd Raadgevende Ingenieurs. Vervanging van een vloer kan in veel situaties in één dag.
De werkende breedte van de elementen is 617 mm. De maximale overspanning bij een woonfunctie is rond de 4,00 meter. Bij een grotere overspanning wordt een onderslagbalk toegepast. Op de vloerelementen wordt een 22 mm OSB4 plaat aangebracht. Hiermee komt de totale vloerdikte op 202 mm. De elementen hebben een gering gewicht, waardoor ze door twee personen ook Arboverantwoord zijn te dragen. Na afwerking met de OSB4 platen weegt de vloer slechts 25 kg/m2. Voordeel van dit geringe gewicht is dat de vloer niet meer weegt dan de oorspronkelijke houten vloer, waardoor geen constructieve herberekening ten behoeve van de draagkracht van de fundering nodig is. De maximale belasting van de vloer is 275 kg/m2. Vloerverwarming is zeer goed toepasbaar, in zowel een droge al natte variant. Een nieuwe trend hierin is all-electric.

Vloerverwarming is zeer goed toepasbaar, in zowel een droge al natte variant, alsmede all-electric.

Uitvoering

Eerst wordt de bestaande vloer gesloopt door de aannemer of Compofloor. Topvloer en constructiebalken worden afgevoerd en de kruipruimte wordt leeggehaald. Vervolgens worden de speciale renovatie-ankers van de Compofloor aangebracht in de bouwmuren. De zijkanten van de cassettes sluiten luchtdicht op elkaar aan door een sponning/groef detaillering met een speciaal ontwikkelde luchtdichte band. De kieren langs de bouwmuur worden gedicht met een luchtdichte foam. Tenslotte wordt de 22 mm dikke OSB4 plaat gemonteerd op de vloerelementen. Het inrichten van de woning kan dan alweer beginnen, met als eindresultaat een zeer comfortabele begane grondvloer.