De rol van cellenbeton in Europa’s Green Deal

Artikel delen

Europa heeft torenhoge ambities op het gebied van duurzaamheid: het wil in 2050 ’s werelds eerst klimaatneutrale continent zijn. De producteigenschappen van cellenbeton – sterk en licht, makkelijk hanteerbaar en volledig te recyclen – kunnen een belangrijke rol spelen in deze doelstelling, stelt de European Autoclaved Aerated Concrete Association (EAACA).

Eind 2019 presenteerde de EU de Green Deal, een routekaart met maatregelen om het klimaatprobleem aan te pakken. De maatregelen betreffen onder meer de sectoren vervoer, energie, landbouw, ICT én de gebouwde omgeving. Jaarlijks zal er naar schatting 260 miljard euro extra geïnvesteerd moeten worden naar aanleiding van de Green Deal.

De stad heeft de toekomst

Omdat gebouwen nog altijd goed zijn voor zo’n 40% van het energiegebruik en 35% van de CO2-uitstoot in Europa, speelt de gebouwde omgeving een belangrijke rol. Bovendien worden steden steeds dichter bevolkt. Sinds 1950 is het aantal stedelingen wereldwijd vervijfvoudigd: van 751 miljoen toen naar 4,2 miljard in 2018. Naar verwachting leeft in 2050 68% van de wereldbevolking in steden. In Europa is dat dan zelfs 84%, voorspellen de Verenigde Naties. Tegelijkertijd is er steeds minder beschikbare ruimte voor die steden om te groeien.

Woningbouw gaat de lucht in

In Nederland zien we daarom steeds meer inbreidingsprojecten, transformatieprojecten, het optoppen van bestaande gebouwen met extra woonlagen en woningbouw op compacte, binnenstedelijke locaties. Daarbij verrijst er ook steeds meer hoogbouw. Niet alleen in de vier grote steden, maar ook in kleinere gemeenten.

groen stadspark

Ytong CascoSysteem: dé bouwoplossing voor nu

Voor deze bouwvormen zijn cellenbeton en een bouwoplossing als het Ytong CascoSysteem uitstekend geschikt. Cellenbeton is sterk en licht, makkelijk hanteerbaar en volledig te recyclen. Het Ytong CascoSysteem is een compleet bouwsysteem en ideaal voor het snel bouwen van moderne en energiezuinige woningen. Alle onderdelen, van vloer tot het dak en de buiten- en binnenwanden, worden op maat gemaakt in de fabriek en (indien gewenst) just-in-time geleverd op de bouwplaats. Het resultaat is een zeer snel en efficiënt bouwproces. Het gemiddelde casco staat binnen één dag. Het bouwsysteem – bestaand uit cellenbetonnen cascopanelen, lateien, vloerplaten, dakplaten, separatiepanelen en blokken – is echter ook in delen te gebruiken. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van (dragende) binnenwanden en het optoppen van bestaande gebouwen. Cellenbeton heeft bovendien uitstekende brandwerende, warmte-accumulerende en vochtregulerende eigenschappen.

Uit het vergelijkend landenonderzoek van BDP (Bouwfonds Property Development) blijkt dat de vraag naar appartementen in Nederland tussen 2011 en 2016 steeg van 33 naar 44%. Dat ligt fors hoger dan bijvoorbeeld in Duitsland (19%) en Frankrijk (21%). Nederland zal in 2035 meer dan 18 miljoen inwoners tellen. Bijna driekwart van die groei komt terecht in de grote en middelgrote steden (gemeenten met ten minste 100 duizend inwoners). Amsterdam krijgt er de meeste inwoners bij, ruim 150 duizend tot 2035. Voor Utrecht wordt een groei van ruim 20% voorspeld, voor Rotterdam en Den Haag elk 15%.

Bouwindustrie moet ingrijpend veranderen

Als je de ambities van de Green Deal en deze groeicijfers over elkaar heen legt, zal de Europese bouwindustrie ingrijpend moet veranderen. De Europese branchevereniging van cellenbetonproducenten (EAACA) – waar Xella lid van is – presenteerde als antwoord op de Green Deal de Urban Transformation Campaign. De EAACA stelt daarin dat de Green Deal “een uitstekende kans is om van duurzaamheid een doorslaggevend concurrentievoordeel te maken”. “Cellenbeton is immers sterk en licht, makkelijk hanteerbaar en volledig te recyclen. Dat maakt het tot het best geschikte bouwmateriaal voor het behalen van circulariteitsdoelen en het terugdringen van CO2-uitstoot.”

wooncomplex
De Urban Transformation Campaign wil de gebouwde omgeving veranderen door meerdere uitdagingen tegelijk aan te pakken, onder meer klimaatverandering, vergrijzing en een verouderde, naoorlogse woningvoorraad. Het complete manifest leest u hier. Een handig overzicht van concrete doelen (o.a. verkleinen van de CO2-voetafdruk van Europa’s gebouwenvoorraad, meer concurrentiekracht) vindt u hier.

Betaalbare en duurzame woningbouw

Het manifest van de EAACA sluit aan op de maatregelen in de Green Deal. De EU wil strikte handhaving van de energieprestaties (energieneutraal in 2050) van gebouwen, ontwerpen die aansluiten bij de circulaire economie en meer gebouwen die klimaatbestendig gemaakt worden. De Green Deal vraagt dus om betaalbare, duurzame huizen. Het liefst met een korte bouwtijd. Tegelijkertijd speelt ook renovatie een belangrijke rol. De EU wil op termijn minimaal een verdubbeling zien van de huidige renovatiegraad (1.3%), maar mikt op een verdrievoudiging.

Meer weten over het de mogelijkheden van het Ytong CascoSysteem of cellenbeton? Neem dan contact op met Xella.