Zes manieren om de overstap naar duurzame energie te bekostigen

Artikel delen

Het overstappen naar duurzame energie is een kostbare investering. De overheid probeert met subsidies en andere regelingen de keuze voor groene energie aantrekkelijker te maken voor particulieren en bedrijven. Daarom is de start van het nieuwe jaar een mooi moment om alle beschikbare regelingen onder de loep te nemen. Installateurs kunnen een goed beeld geven van de verschillende mogelijkheden, zodat ze klanten het laatste zetje in de goede richting kunnen geven. Zowel voor consumenten als bedrijven zijn er verschillende regelingen beschikbaar, Maurice Rebel van LG Electronics zet de zes belangrijkste op een rij.

1. ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wil de overheid Nederlandse huishoudens en bedrijven stimuleren minder gas en meer duurzame warmte te gebruiken. De regeling biedt een financiële tegemoetkoming bij aanschaf van onder andere zonneboilers en warmtepompen. Met ingang van het nieuwe jaar is het een en ander veranderd: de subsidie geldt alleen nog voor bestaande bouw. Nieuwbouw komt alleen in aanmerking voor de subsidie wanneer de vergunningsaanvraag is ingediend voor 1 juli 2018. Daarnaast vallen pelletkachels en biomassaketels niet langer onder de regeling. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het apparaat, maar ligt voor warmtepompen gemiddeld tussen de €500 en €2.500.

2. SDE+: Stimulering Duurzame Energieproductie

Voor bedrijven die hernieuwbare energie produceren, is er een speciale subsidie beschikbaar. De regeling richt zich op bedrijven die door middel van biomassa, geothermie, water, wind of zon energie opwekken. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de opbrengst van grijze energie, gedurende de gehele looptijd van de subsidie. Inschrijven voor de subsidie kan alleen in specifieke periodes. Tussen 17 maart en 2 april 2020 is het weer mogelijk de subsidie aan te vragen.

3. BTW terugvragen op zonnepanelen

Een andere manier om de kosten van duurzame investeringen binnen de perken te houden, is het terugvragen van btw bij aanschaf van een zonne-installatie. Doordat de zonnepanelen op je dak energie opleveren, wordt elk huis in feite een mini-energiebedrijf en daarmee ‘ondernemer’. Particulieren kunnen daarom zelf btw terugvragen bij de Belastingdienst. Voorwaarde is wel dat je de btw uiterlijk 6 maanden na afloop van het kalenderjaar aanvraagt.

4. Energie-investeringsaftrek voor bedrijven

Niet alleen voor particulieren is het mogelijk een fiscaal voordeel te behalen met de investering in duurzame energie; ook voor bedrijven is er een speciale regeling. Zij kunnen gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling geldt voor investeringen die een forse energiebesparing opleveren, zoals een zonne-installatie, accu voor energieopslag of warmtepomp. Bedrijven mogen 45 procent van de investering aftrekken van de fiscale winst, wat gemiddeld een voordeel van zo’n 11 procent oplevert.

5. Lokale subsidiepotjes

Naast verschillende nationale regelingen, zijn er ook lokaal verschillende potjes beschikbaar. Veel gemeentes vinden het belangrijk een steentje bij te dragen aan een groene toekomst en maken daarom budgetten vrij. Zo is het in Amsterdam mogelijk gratis energieadvies te krijgen en is er een subsidie beschikbaar voor het verbouwen van maatschappelijk vastgoed tot aardgasvrij. Het is dus de moeite waard om je te verdiepen in de lokale subsidies en initiatieven. Op energiesubsidiewijzer.nl vind je een compleet overzicht per gemeente.

6. Energiebespaarlening

Overstappen op duurzame energie is een forse investering. Om de financiering van energiebesparende maatregelen laagdrempeliger te maken, kunnen huiseigenaren bij het Nationaal Energiebespaarfonds tegen een aantrekkelijk tarief geld lenen. De lening kan gebruikt worden voor verschillende duurzame maatregelen, zoals isolatie, een warmtepomp, zonneboiler of zonnepanelen. Het bedrag ligt gemiddeld tussen de €2.500 en €25.000. Ga je voor nul-op-de-meter? Dan kan dit bedrag oplopen tot maximaal €65.000. Maximaal 75 procent van het geleende bedrag mag ingezet worden voor de aanschaf van zonnepanelen.