Aanpassing salderingsregeling geeft langjarige duidelijkheid

Artikel delen

Holland Solar is tevreden met de opvolger van de salderingsregeling, zoals op 31 maart 2020 door Minister Wiebes is gepresenteerd. Met de nieuwe regeling is gegarandeerd dat huishoudens met zonnepanelen op het eigen dak ook in de toekomst een goed rendement zullen behouden zonder allerlei administratieve rompslomp. Holland Solar hoopt dat de regeling ook nog meer hulp gaat bieden aan MKB en scholen.

Minister Wiebes heeft in een brief aan de Kamer laten weten hoe de afbouw van het recht op salderen met zonnestroom wordt gedaan. Tot 2023 blijft de huidige salderingsregeling bestaan. Vanaf 2023 tot 2031 is het deel zonnestroom dat gesaldeerd mag worden elk jaar 9% kleiner. Voor het deel dat niet gesaldeerd mag worden heeft men recht op een redelijke vergoeding van de energieleverancier: tenminste 80% van het bedrag dat men betaald voor de geleverde kilowattuur. Dit komt erop neer dat de prijs die een huishouden krijgt voor zijn teruggeleverde zonnestroom stapsgewijs minder wordt. Voor de stroom die direct wordt verbruikt en dus ook niet wordt teruggeleverd verandert er niks.

Holland Solar

Dit is in lijn met de wensen van Holland Solar. De belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector pleit al jaren voor een behoedzame en voorspelbare afbouw. Hierbij geldt het uitgangspunt van gemiddeld zeven jaar terugverdientijd voor de eindgebruiker. Zo blijven zonnepanelen voor huishoudens interessant, kan het bedrijfsleven zich goed instellen op de veranderingen en blijft er een stabiele groei.
Met deze afbouw van de salderingsregeling wordt het zogenaamde eigenverbruik van de zonnestroom de meest voordelige optie. Huishoudens hebben dus veel voordeel bij een zo hoog mogelijk eigen verbruik. Holland Solar verwacht dat het managen van energieverbruik achter de meter van woningen steeds vaker gebruikt gaat worden, zoals energieopslag met thuisbatterijen en het verhogen van de elektriciteitsvraag als de zon schijnt. Dat voorkomt toekomstige problemen bij voor de elektriciteitsnetten bij piekproductie op een zomerse middag.

Alleen voor huishoudens

De nieuwe regeling is voornamelijk geschikt voor huishoudens. Dat vindt Holland Solar jammer. De branchevereniging gaat graag in gesprek met het ministerie EZK hoe ook het rendement voor MKB en scholen voldoende gesteund blijft. Voor deze doelgroepen kan dat nu complex worden. De 100 miljoen Euro voor MKB die is gereserveerd in de begrotingsbehandeling (amendement van Mulder) zou hier soelaas kunnen bieden.