Meer ruimte voor zonnestroom op het net

Artikel delen

Terwijl netbeheerders de komende jaren fors investeren in verzwaring van het elektriciteitsnet, is het zaak de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk te benutten. In het convenant Zon Betaalbaar op het Net, dat 19 november door Netbeheer Nederland en Holland Solar aan minister Wiebes en Ed Nijpels is aangeboden, staan afspraken die hieraan bijdragen.

Het aantal zonnepanelen in Nederland neemt rap toe. Zo laat het jaar 2019 een forse toename (2.265 MW) van zonne-energie zien. Dat zijn grofweg 7.5 miljoen zonnepanelen die in 2019 zijn geïnstalleerd (uitgaande van gemiddelde panelen van 2 m2 en een vermogen van 300Wp). Om die groei aan te kunnen investeren netbeheerders de komende tijd op grote schaal in netverzwaringen. Tot die tijd moet het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk worden benut, om lokaal ruimte te behouden om nieuwe duurzame energieprojecten aan te sluiten en de systeemkosten te verlagen.

Aansluiten op 70% van de piekcapaciteit

In het convenant ‘Zon Betaalbaar op het Net’ spreken Netbeheer Nederland en Holland Solar af grootschalige zonprojecten voortaan aan te sluiten op 70% van het paneelvermogen. Hierdoor kan het elektriciteitsnet efficiënter worden benut en ontstaat meer ruimte om duurzame energieprojecten aan te sluiten op plekken waar die ruimte schaars is. Dit is een verandering ten opzichte van de huidige werkwijze: netbeheerders rekenen nu nog met het maximale vermogen van een zonnepaneel (piekcapaciteit) om te bepalen of er voldoende ruimte (transportcapaciteit) is op het elektriciteitsnet om projecten te kunnen aansluiten. Het komt in de praktijk echter sporadisch voor dat de zon zo hard schijnt dat het volledige vermogen van een zonnepaneel wordt benut. Een productiepiek van boven de 70% komt jaarlijks maar zo’n 3% van de tijd voor.
Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat: “De energietransitie stelt ons voor de uitdaging om niet alleen meer duurzame energie in Nederland op te wekken, maar ook zo’n manier dat we deze energie op een goede manier kwijt kunnen op ons elektriciteitsnet. En dat is nog best een uitdaging. Het is dan ook goed dat netbeheerders in samenwerking met de zonnesector en energieproducenten met goede oplossingen komen die hieraan bijdragen.”

Over het convenant

Het convenant is ondertekend door Netbeheer Nederland en Holland Solar. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en diverse (regionale) netbeheerders zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het convenant.