Bestaande bouw verduurzamen met energetische renovatie

Artikel delen

Duurzaamheid is een zeer belangrijk begrip in onze maatschappij. Ook in de bestaande bouw worden steeds meer energiebesparende maatregelen toegepast om de levensduur van gebouwen en constructies te verlengen. Deze ontwikkeling betekent niet dat bewoners concessies moeten doen comfort. Integendeel. Het kan juist voordelen opleveren, doordat er op thermisch en akoestisch gebied veel verbeterd kan worden.

Energetisch renoveren draagt bij aan een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt mogelijk gemaakt door het opwekken van energie met zonnepanelen en het isoleren van o.a. gevels, daken, vloeren en warmtepompen. De overheid heeft zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen van Parijs 2050: in 2050 moet de bouw volledig energieneutraal zijn. Voor nieuwbouwwoningen is dit vanzelfsprekend, maar ook voor de bestaande bouw moet de gemeente ernaar streven het energieverbruik terug te dringen.

Energetisch isoleren

Bastiaan van Esseveld (rayonmanager bij Triflex) vertelt over de oplossingen van Triflex op het gebied van duurzaam bouwen: “De uitkragende en doorgestorte betonnen vloeren kunnen met Triflex geïsoleerd worden. Dit zorgt ervoor dat er geen temperatuurlek ontstaat ten opzichte van de andere aanvullende geïsoleerde onderdelen. Bovendien kunnen wij gebruiksdaken vervangen voor een nieuw hoogwaardig- en mechanisch belastbaar systeem. Met onze isolatiesystemen wordt er ook nog eens ruimschoots voldaan aan de gestelde energie-eisen. “

Preventief beschermend

De hoogwaardige Triflex systemen bieden compromisloze bescherming. De 100% dichte en volkomen naadloze afwerkingen voorkomen constructieproblemen en onkosten door indringing van vocht, vuil, brandstoffen en chemicaliën. Het uitgekiend opgebouwde, scheuroverbruggende materiaal beweegt soepel mee met de werking van het gebouw.

Triflex
www.triflex.nl