Bouwsector vol lof over rapport Remkes, kabinet nu aan zet

Artikel delen

Het eindrapport van de Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes dat maandag 8 juni is gepresenteerd, pakt positief uit voor de bouwsector. Vooral het opnemen van een drempelwaarde is volgens Bouwend Nederland een goede stap. Remkes is er uit’, het is nu aan het kabinet om er op korte termijn iets mee te doen.

Bron: www.bouwendnederland.nl

Eindelijk is er uitsluitsel: Het kabinet moet een drempelwaarde instellen voor de uitstoot van stikstof bij natuurgebieden. Hoewel de bouw maar 0,6% stikstof uitstoot vielen er na de uitspraak van de Raad van State harde klappen. Vergunningen stokten, projecten kwamen stil te liggen en de bouw vreest miljarden euro’s schade te lijden. Het advies van de commissie Remkes is volgens Fries Heinis, algemeen directeur Bouwend Nederland, daarom zeer welkom: “Ik spring een gat in de lucht.”

Erkenning voor bouw als katalysator

Het enthousiasme van Heinis is niet onterecht. Bij de presentatie van het rapport afgelopen maandag had Johan Remkes bijzondere aandacht voor de bouw. “Het rapport is vers van de pers, dus ik heb nog wat tijd nodig om het helemaal door te lezen”, zegt Heinis. “Maar drie dingen springen er wat mij betreft gelijk uit. Ten eerste erkent de commissie dat de bouw hard benadeeld is door de stikstofuitspraak. Ten tweede pleit Remkes voor een bijzondere aandacht voor de bouw. Ten derde stelt de commissie dat er meer investeringsruimte nodig is in de bouw.” De algemeen directeur meent dat de commissie laat zien dat ze de bouwsector erkent als locomotief voor de economie. “Na de PFAS, het stikstofdossier en nu de coronacrisis hebben we het economisch erg zwaar. Het is goed om te zien dat wordt erkend dat de bouw als katalysator kan dienen om de economie weer uit het slop te halen.”

Bouw vrijwaren van gedetailleerde stikstofberekeningen

Maandag stelde Remkes dat vergunningen de achilleshiel van de bouwsector vormen. Heinis kan zich vinden in die stelling. “Voor een vergunning heb je stikstofruimte nodig en dat was een belemmering. Een drempelwaarde zou kunnen helpen om dat op te lossen.” De drempelwaarde houdt in dat door juridisch vast te leggen dat de emissies van bouwprojecten binnen tien jaar worden teruggedrongen met 80%, de overheid huidige bouwprojecten kan vrijwaren van gedetailleerde stikstofberekeningen. “Zeker in de aanlegfase stoot de bouw niet tot nauwelijks uit. De ruimte die we creëren door stikstof elders terug te dringen, moeten we met voorrang toekennen aan de bouw- en infrasector. Dat vindt Remkes ook”, stelt Heinis.

Emissievrije bouw

Volgens Remkes moet ook de aanbestedingspraktijk in Nederland veranderen. Lagere emissies moeten bepalend worden voor het verkrijgen van de vergunning. Heinis is daar niet ontevreden mee: “Wij zijn al langere tijd bezig met de emissievrije bouw.” Toch hoopt de Bouwend Nederland-directeur dat de politiek zich niet blindstaart op de uitstoot van de bouw. “Ruim 40% van de stikstof komt van de agrarische sector en slechts 0,6% van de bouw. We dragen graag ons steentje bij, maar het draagt maar voor een beperkt deel bij aan het terugdringen van stikstof. Daarom is juist nu de erkenning van Remkes zo fijn.”

Advies gewoon overnemen

Ondanks de positieve inhoud van het rapport wil Heinis zijn jubelstemming ook wat nuanceren: “De woorden van Remkes waren ‘we zijn er uit’, maar dat betekent dat Remkes eruit is. Het gaat om een advies, het is nu aan het kabinet om er iets mee te doen. De bouw begrijpt dat het politiek gevoelig is allemaal. Maar onze oproep is om het advies gewoon over te nemen, en snel. Laat er geen maanden overheen gaan.”

Pijn verzachten

ABN AMRO berekende dat de bouwsector de komende paar jaar voor 14 miljard euro aan schade lijdt door het stikstofdossier. Daar komt corona nu bovenop. Kan de bouw die schade nog wel inlopen? Heinis: “Het is een ‘perfect storm’: stikstof, PFAS en corona. Veel schade is al geleden, vandaar dat we nu zo hard aan de slag zijn gegaan met de overheid om projecten naar voren te halen. De pijn die nog gaat komen, willen we zo zacht mogelijk laten zijn voor onze leden. Maar het gaat wel komen.”