Digitaal en analoog: Marketing voor bouwbedrijven

Artikel delen

Ook de bouwsector kan vandaag de dag niet meer om aantrekkelijke marketing heen – zowel offline als online. Wie een evenwichtige marketingcampagne wilt opzetten, maakt een mix van traditionele en moderne reclamemethoden. Zij zorgen voor meer succes en bekendheid op de markt.

Internetmarketing en klassieke reclame: de combinatie is cruciaal

Bouwbedrijven hebben veel baat bij mond-tot-mondreclame. Dit zijn in de eerste plaats aanbevelingen die worden doorgegeven door tevreden klanten en zo het bedrijf nieuwe opdrachten bezorgen. Maar in de loop der jaren is aanbevelingsmarketing ook steeds meer naar het internet verplaatst. Het goede advies van goed geïnformeerde industrie-experts is daardoor niet achterhaald, maar het is niet langer de enige manier voor bedrijven om zich positief uit te laten over zichzelf. Een uitgekiende verkoop- en marketingstrategie wordt niet vervangen door goed werk alleen.

De meer klassieke en typische methoden van reclame moeten niet worden genegeerd. Dit zijn onder andere posters en reclameborden die aan bouwhekken en steigers worden bevestigd. Reclameborden van PVC zijn weerbestendig en kunnen daarom langdurig voor reclamedoeleinden worden gebruikt zonder dat er windvlagen of kleurvervaging optreden. Het voordeel ten opzichte van reclame op het internet is dat de doelgroep lokaal wordt aangesproken via deze locatie gebonden reclamemedia, idealiter potentiële klanten uit het eigen verzorgingsgebied.

Naast blootliggende en dus goed zichtbare reclame-spandoeken op hekken is het terreinhek in de praktijk ook een goed reclamemedium gebleken. Er is vooral één ding: voldoende ruimte. Als de reclamebanners exact overeenkomen met de afmetingen van de afzonderlijke hekwerken, ontstaat een harmonieus totaalbeeld, dat ook voldoende ruimte laat voor details. Een positief neveneffect is dat het moeilijker of helemaal onmogelijk wordt gemaakt om de bouwplaats van buitenaf te bereiken.

Studie splitst de internetactiviteit op per beroepsgroep

Een actuele inventarisatie van hoe het met de verkoop en marketing gaat bij burgerlijke ingenieurs, architecten, loodgieters en aannemers is afkomstig van het marktonderzoeksinstituut bouwkennis. Bij alle groepen kwam naar voren dat vooral aan de eigen webpagina een hoge waarde wordt gehecht. Meer dan 40 % van de ondervraagde groepen maakte gebruik van deze mogelijkheid om zich op het internet te presenteren. Klantenservice en aanbevelingsmarketing werden echter niet onvermeld gelaten en spelen nog steeds een belangrijke rol in de sector.

Als men de genoemde groepen echter los van elkaar bekijkt, worden er een paar specifieke voorkeuren met betrekking tot marketingactiviteiten zichtbaar. De verschillen zijn vooral te wijten aan de hoeveelheid tijd die moet worden geïnvesteerd in de respectieve marketinginstrumenten. Met name architecten maken veelvuldig gebruik van de mogelijkheden die het internet biedt. Dit kan te maken hebben met het feit dat deze beroepsgroep toch al veel tijd doorbrengt op kantoor en aan het bureau, wat zorgt voor een hogere affiniteit en een overeenkomstige aanwezigheid in de sociale media. Het internet is daarentegen minder belangrijk voor aannemers en loodgieters. Het gaat hier vooral om klassieke advertenties waarvan velen het voordeel zien in het feit dat ze minder tijd in beslag nemen.

Het is duidelijk dat zowel klassieke als digitale methoden op het gebied van marketing en verkoop hun bestaansrecht hebben in de bouwsector. Uiteindelijk is de juiste mix van beide elementen bepalend voor het succes.