Veel registraties steigerpersoneel bij SVWOH

Artikel delen

Het aantal personeelsleden dat in de eerste acht maanden van 2020 met succes een toets of examen afrondde in de steigerbouw is gestegen tot ruim 2.100. Dit aantal geregistreerde certificaten loopt belangrijk voor op de prognose van 2.000 registraties voor geheel 2020. Het gaat hierbij om registraties van de Aspirant-Hulpmonteur en de persoonscertificaten Hulpmonteur, Monteur, 1e Monteur, Steigerinspecteur, Voorman en Veiligheidsbeoordeling Steigers 1 en 2.

Het totaal aantal gecertificeerde en geregistreerde personeelsleden in de steigerbouw is de teller van 11.000 inmiddels ruim gepasseerd. De diploma’s en persoonscertificaten zijn vastgelegd in het Centraal Diploma Register (CDR) waarin ook de VCA-certificering wordt bijgehouden. De Aspirant-Hulpmonteurs zijn geregistreerd bij Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH).
Spin in het web van certificering is de Stichting Veilig Werken Op Hoogte. De stichting zet zich in voor het verbeteren van de vakbekwaamheid van medewerkers die betrokken zijn bij het werken op hoogte. De stichting beheert hiertoe een certificatieschema en kwalificatiedossiers aan de hand waarvan medewerkers kunnen worden opgeleid en geëxamineerd. Daarnaast verzorgt de stichting het beheer van de centrale examenbank en het deelbeheer van het Centraal Diploma Register. Zo geeft de stichting onafhankelijk, neutraal en deskundig sturing aan de kwaliteit van de opleidingen, de examens en de eenduidige registratie met betrekking tot het veilig werken op hoogte.

VSB en Bouwend Nederland/KOMAT, de initiatiefnemers van de Richtlijn Steigers waarin de scholingsstructuur is vastgelegd, alsook bedrijven in de (metaal)industrie, (petro)chemie, energiesector, offshore, scheepsbouw, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties hebben zich nauw verbonden aan de Stichting Veilig Werken Op Hoogte.

Voor iedereen

Naast personeel van montagebedrijven en gespecialiseerde uitzendorganisaties moeten ook (bouw)bedrijven, aannemers en anderen die dagelijks ‘een steiger monteren’, zorgen voor certificering alsmede inschrijving in het Centraal Diploma Register. In alle gevallen moet er een examen zijn afgenomen dat leidt tot een persoonscertificaat en opname in het Centraal Diploma Register. Niet ingeschreven in het CDR betekent: niet aan het werk.