Wijzigingen Bouwbesluit 2012 in 2021

Artikel delen

Per 1 januari 2021 zijn er enkele wijzigingen in Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Daarnaast worden in de eerste helft van 2021 nog meer wijzigingen in het Bouwbesluit verwacht. In dit artikel een overzicht van de (geplande) wijzigingen.

airco aan muur

Vanaf 1 april 2021 stelt Bouwbesluit 2012 nieuwe geluideisen aan nieuw te plaatsen buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking.

Wijzigingen 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 zijn de BENG-eisen en daarmee samenhangende wijzigingen van Rc-waarden en dergelijke in werking getreden. Zie elders in deze BouwTotaal.

Wijzigingen 1 april 2021

Het Bouwbesluit 2012 stelt nieuwe geluideisen aan nieuw te plaatsen buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het gaat hierbij om de toepassing van warmtepompen en airco’s bij woningen en woongebouwen. Eerder was aangekondigd dat deze eisen op 1 januari 2021 in werking zouden treden tegelijk met de BENG-eisen. Om de bouw- en installatiesector tijd te geven te voldoen aan deze nieuwe geluideisen, is de inwerkingtreding hiervan nu vastgesteld op 1 april 2021.

Wijzigingen in de loop van 2021

In de eerste helft van 2021 worden diverse wijzigingen in het Bouwbesluit verwacht. Deze wijzigingen waren eerst gepland om in te gaan met het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), maar aangezien de inwerkingtreding daarvan is uitgesteld naar 1-1-2022, worden deze komend jaar toch al in het Bouwbesluit doorgevoerd.
Het gaat om diverse wijzigingen uit het voorhangbesluit van 12 mei 2020. De verwachte wijzigingen zijn hieronder samengevat per onderwerp. Naar verwachting worden deze begin 2021 in het Staatsblad gepubliceerd.

Gebruiksveiligheid

 • Aanscherping eisen aan vloerafscheidingen langs fietsbruggen / -viaducten (nieuwbouw en verbouw).
 • Eisen aan markering van trappen in voor publiek toegankelijke gebruiksfuncties (nieuwbouw).
 • Aanscherping eisen aan trapleuning (aan beide zijden en doorlopend aan begin en eind van de trap) in voor publiek toegankelijke gebruiksfuncties (nieuwbouw).

Brandveiligheid

 • Wbdbo van een brandcompartiment naar een lift in woongebouw 60 minuten (nieuwbouw).
 • Rookdoorgangseisen Ra / R200 cf. NEN 6075 bij (beschermde) subbrandcompartimenten (nieuwbouw).
 • Verduidelijking eisen portiektrappenhuis (nieuwbouw).
 • Voorportaal (extra beschermde vluchtroute waaraan geen woningtoegangen grenzen) vereist voor lift in woongebouw (nieuwbouw).
 • Vrijloopdranger verplicht bij woningtoegangsdeuren die zelfsluitend moeten zijn.
 • Zelfsluitendheid woningtoegangsdeuren geldt ook bij verbouw en functiewijziging.
 • Bij woonfuncties moet de sturing van de lift bruikbaar blijven bij brand; elektriciteitsvoorziening voor lift moet in een brandwerend afgescheiden ruimte liggen.

Toegankelijkheid

 • Ook bouwwerken zonder toegankelijkheidssector moeten vanaf de openbare weg goed bereikbaar zijn.
 • Drempeldetail van 0,02 meter moet bij elke toegang van een woning aanwezig zijn. Let op: trapjes voor een voordeur zijn hiermee dus niet meer mogelijk.
 • Ook bij publieke gebruiksfuncties zonder toegankelijkheidssector worden eisen gesteld aan een drempeldetail / hoogteverschil bij een toegang.

Duurzaamheid

Milieuprestatie woonfuncties gaat naar 0,8.

Gezondheid

Eisen aan verdunningsfactor gelden ook bij verbouw (installeren nieuwe ventilatievoorziening).

Bron: Berghuis, Marjolein, ‘Wijzigingen Bouwbesluit 2021’, Nieman Raadgevende Ingenieurs.