Den Haag Update

Actueel
Artikel delen

Worstelen met 2 cm

Sinds 1 januari 2022 is de hoogte-eis voor drempels bij de toegang van nieuwbouwwoningen gewijzigd. Nu geldt dat die drempel maximaal 20 millimeter hoog mag zijn, bij alle toegangen tot de woning. Bij overschrijden van die 20 millimeter is een hellingbaan nodig. Tot dan toe gold deze eis voor slechts één toegankelijke toegang. Zowel marktpartijen als gemeenten worstelen met deze eis. Ook is er onduidelijkheid over de drempelhoogte naar privé balkons.

Een blauwe en rode deur De nieuwe eis in Bouwbesluit 2012 (straks Besluit bouwwerken leefomgeving, Bbl) schrijft voor dat bij alle toegangen van een woonfunctie een hoogteverschil op de route tussen een niet-gemeenschappelijke vloer en de aangrenzende vloer van een gemeenschappelijke verkeersruimte of het aansluitende terrein niet groter is dan 0,02 m, gemeten vanaf de afgewerkte vloer. Als die hoogte groter is, dan moet dit hoogteverschil overbrugd worden door een hellingbaan. Het hoogteverschil tussen die toegang en het aansluitende terrein mag echter niet groter zijn dan 1 meter.

Onduidelijkheid

Aansluitend terrein is in het Bouwbesluit gedefinieerd als ‘aan een bouwwerk grenzend onbebouwd gedeelte van een perceel of openbaar toegankelijk gebied’. Dus het aansluitend terrein kan ook de tuin zijn. Hierdoor kun je volstaan met een maximaal 20 mm hoge drempel bij de achterdeur naar de achtertuin. Wel moet het voor een rolstoel of rollator toegankelijke deel voldoen aan de minimale afmetingen van buitenruimten en er moet een mogelijkheid zijn om te keren. De route naar bijvoorbeeld een berging achterin een aflopende tuin mag dan een trap bevatten.

Verplichte buitenruimte

Een ander punt van onduidelijkheid is de toegang naar het balkon. Vaak wordt gedacht dat de drempel naar het balkon ook aan de hoogte-eis moet voldoen, maar dat klopt niet. De eis geldt namelijk enkel wanneer het hoogteverschil tussen de toegang en het aansluitende terrein niet groter is dan 1 meter. Bij een balkon is dat wel het geval, dus vervalt hier de hoogte-eis. Een uitzondering betreft gemeenschappelijke balkons: daarvoor geldt de eis wel!

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal

BouwTotaal