Covid kleurt resultaten bouwmaterialengroothandel

Artikel delen

De bouwmaterialengroothandel is positiever over de omzetontwikkeling voor 2021 dan een half jaar geleden. De conjunctuurmeting voorjaar 2021 van Koninklijke Hibin laat zien dat de branche een omzetstijging met 4,7% verwacht, tegen 0,2% bij de meting in oktober 2020. Net als de resultaten over 2020, zijn de verwachtingen voor 2021 gekleurd door de covid-pandemie. De omzetgroei komt voor een groot deel voor rekening van de gestegen en nog steeds oplopende prijzen voor een aantal bouwmaterialen. Ook andere corona-effecten beïnvloeden de conjunctuurmeting.

Corona-effecten

De conjunctuurmeting laat een aantal atypische veranderingen zien, die voor een groot deel verklaard kunnen worden uit de corona-maatregelen. Zo was de omzetstijging met 8,3% aanzienlijk hoger dan de 5,1% stijging die eind 2020 nog werd verwacht. Prijsstijgingen van bouwmaterialen als gevolg van onder andere lagere productie tijdens lockdowns op verschillende plaatsen in de wereld, zijn de meest voor de hand liggende verklaring hiervoor. De margegroei bleef met 1,4% wel gelijk aan de eerder verwachtingen.

Een directer covid-effect is de daling van het aandeel verkopen en bestellingen op locatie van 51% naar 35%. Klanten maakten vaker gebruik van internet, telefoon en email. Groothandelsbedrijven speelden daar actief op in. Waar afgelopen oktober 40% van de bedrijven nog geen mogelijkheden bood voor internetverkoop, geldt dit nu nog maar voor 17% van de bedrijven. De sluiting voor particulieren als gevolg van coronamaatregelen van de overheid is direct zichtbaar in de verdeling tussen verkopen aan professionals en particulieren. Het aandeel particulieren daalde van 28% naar 17%. Het percentage bedrijven dat de corona-epidemie als bedreiging ziet steeg ten opzichte van oktober 2020 van 15% naar 19%.

Verder laat de conjunctuurmeting zien dat het belang van nieuwbouw voor de bouwmaterialengroothandel is toegenomen. Renovatie en onderhoud waren in de laatste vier metingen gemiddeld goed voor 54% van de omzet. Dit aandeel daalt naar 47%. De verdeling tussen woningbouw en utiliteitsbouw verandert niet. Het personeelsbestand zal in 2021 naar verwachting met 1,2% stijgen, een afname ten opzichte van de verwachting in oktober 2020 (+1,8%).